KONKURS ŚWIĄTECZNY

 

ZAPRASZAMY UCZNIÓW DO UDZIAŁU W KONKURSIE ŚWIĄTECZNYM

Świąteczny, konkurs fotograficzny pt ” Moje ulubione zwierzątko wielkanocne”

Regulamin konkursu fotograficznego

 1. Postanowienia ogólne

Organizatorem konkursu jest Polska Sobotnia Szkoła w Moss z oddziałem w Drammen (Foreningen Barna Polen)
Osobami odpowiedzialnymi za organizację oraz przebieg konkursu są Tomasz  Bieliński, mgr Janusz Dziewiątkowski.

2.Warunki uczestnictwa w konkursie

Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów klas 0- VII PSS w Moss oraz uczniów klas 0- VII PSS Drammen.

 1. Zasady
 • Konkurs polega na wykonaniu przez dzieci 2 zdjęć ulubionego zwierzątka wielkanocnego oraz przesłanie na adres email stowarzyszeniedziecipolsce@gmail.com do końca kwietnia Rozstrzygniecie konkursu nastąpi 9 maja,
 • Zdjęcia muszą posiadać następujące dane:  imię i nazwisko ucznia oraz klasę, zapisane w formacie JPG
 • W konkursie oceniane będą: samodzielność, oryginalność, pomysłowość
 • Zostaną wybrane trzy miejsca oraz wyróżnienie.
 • Uczniowie otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe za udział w konkursie, które zostaną wręczone zależnie od sytuacji. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie szkoły https://barnapolen.pl

 

 1. Cele konkursu
 • Rozwijanie wrażliwości artystycznej i ekologicznej.
 • Prezentacja twórczości dzieci w dziedzinie fotografii.
 • Rozpowszechnianie idei fotografowania, jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu.
 • Rozwijanie kreatywności i twórczej wyobraźni uczniów.

Regulamin opracowała mgr Izabela Bielińska