Konspekt

Konspekt dla klasy III i IV

Opracowała :   mgr Izabela Bielińska

Lekcja 12-  2 MAJA 

Nazwa bloku programowego : Święta majowe

Temat :  Symbole narodowe, znaczenie Konstytucji 3 Maja, oraz święto flagi i Święta Pracy

Cele ogólne:

  • Uczeń potrafi wymienić święta majowe i zna ich znaczenie

Cele szczegółowe:  Uczeń :

  • Wie kiedy miała miejsce Konstytucja 3 Maja i zna jej postanowienia
  • Zna symbole narodowe
  • Wyjaśnia znaczenie dat 1 i 2 Maja
  • Potrafi wyjaśnić w jakich okolicznościach wywieszona jest flaga Polski