Konspekt

Konspekt dla klasy III i IV 

Opracowała :   Irena Bielawska-Khali

Lekcja 12-  2 MAJA

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat : Eucharystia czyli o Pokarmie , który daje życie .

Cele ogólne:

  • Rozwijanie świadomości wielkości daru przyjmowanego w Komunii świętej .

Cele szczegółowe:  Uczeń :

  • Formułuje proste modlitwy przed i po przyjęciu Komunii
  • Zna wezwania i odpowiedzi z obrzędów Komunii świętej
  • Wyjaśnia na czym polega godne i owocne uczestnictwo w Eucharystii
  • Kształtuje w sobie postawę sprzyjającą radosnemu oczekiwaniu i dobremu przygotowaniu się do pierwszego spotkania z Jezusem w sakramencie Eucharystii.