Konspekt

Konspekt dla klasy I i II

Opracowała :   Irena Bielawska-Khali

Lekcja 12-  2 MAJA

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat : Spotykam Jezusa w Eucharystii .

Cele ogólne:

  • Kształtowanie świadomosci,że już teraz uczestnicząc w Eucharysti ,oczekuję na pełne spotkanie z Panem Jezusem.

Cele szczegółowe:  Uczeń :

  • Umie wyjaśnić ,co oznacza Eucharystia .
  • Potrafi wskazać , jak należy przygotować się do uczestnictwa we Mszy Świętej.
  • Wie , że Eucharystia jest sakramentem jedności i miłości zbawczej.