Język angielski

Konspekt dla klasy IV i V

Opracowała: mgr Edyta Grudzień

Lekcja  – 30 Maj

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: Weather. Is, Isn’t, are i aren’t z okolicznikami miejsca.

 Cele główne:

  • Krótka powtórka i podsumowanie wiadomości z ubiegłej lekcji;
  • Wprowadzenie słownictwa i wyrażeń zwiazanych z pogodą;
  • Wprowadzenie i wyjaśnienie użycia Is, Isn’t, are i aren’t z okolicznikami miejsca;
  • Ćwiczenia ustne i pisemne z poznanym materiałem.

 Cele szczegółowe – Uczeń:

  • Zrozumiał i utrwalił poznany dotychczas materiał;
  • Zrozumiał słownictwo pogodowe i potrafi powiedzieć jaka jest pogoda;
  • Zrozumiał użycie Is, Isn’t, are i aren’t z okolicznikami miejsca i potrafi użyć je w praktycznych ćwiczeniach ustnych i pisemnych oraz potrafi samodzielnie podac przykłady zdań z ich użyciem.