Język angielski

Konspekt dla klasy 0

Opracowała: mgr Edyta Grudzień

Lekcja  – 30 Maj

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: Colours and numbers.

 Cele główne:

  • Przywitanie z Patch`em i piosenka powitalna;
  • Poznanie podstawowych kolorów : red, blue, pink, yellow, green, etc.;
  • Cyfry od 1 do 10;
  • Poznanie podstawowych owoców : a banana, an apple, an orange, etc.;
  • Pytania: What`s the colour of..? What`s this?

 Cele szczegółowe:

Uczeń:

  • Potrafi rozpoznać i nazwać kolory w języku angielskim;
  • Potrafi rozpoznać cyfry i nazwać je w języku angielskim;
  • Potrafi nazwać owoce w języku angielskim;
  • Rozumie pytania What`s the colour of..? What`s this?