Język angielski

Konspekt dla klasy I, II i III

Opracowała: mgr Edyta Grudzień

Lekcja  – 30 Maj

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: House.

 Cele główne:

  • Krótka powtórka i podsumowanie wiadomości z ubiegłej lekcji;
  • Wprowadzenie słownictwa związanego z poszczególnymi pomieszczeniami domu i jego wyposażeniem;
  • Wprowadzenie wyrażenia There is- Tam jest /Znajduje się;
  • Utrwalanie poznanego materiału z użyciem kart obrazkowych i zabawy I spy with my little eye…

 Cele szczegółowe – Uczeń:

  • Zrozumiał i utrwalił poznany dotychczas materiał;
  • Zrozumiał i zapamiętał nazwy pomieszczeń domu i jego wyposażenia;
  • Potrafi przyporządkować wyposażenie domu do poszczególnych jego części z użyciem wyrażenia There is…
  • Rozumie i potrafi wykonać polecenia z poznanym na lekcji materiałem.