Matematyka

Konspekt dla klasy IV, V

Opracowała: mgr Dorota Górska

Lekcja 2-30 Maja

Nazwa bloku programowego: Matematyka

Temat: Logiczne myślenie w działaniu. Podział całości na ułamki.

 Cele ogólne:

  • Doskonalenie umiejętności działań na ułamkach zwykłych i dziesiętnych.

 

Cele szczegółowe:

Uczeń:

  • Zna zasadę zmiany ułamków zwykłych na dziesiętne;
  • Zna metodę rozszerzania i skracania ułamków;
  • Umie stosować obliczenia ma ułamkach;
  • Umie czytać informacje ze zrozumieniem;
  • Umie porównywać ułamki zwykle i dziesiętne.