Matematyka

Konspekt dla klasy I ,II, III

Opracowała: mgr Dorota Górska

Lekcja 1 – 30 maja

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100

Cele ogólne:

  • Utrwalenie wiadomości na temat liczb dwucyfrowych;
  • Doskonalenie umiejętności uzupełniania treści w zadaniach tekstowych, poprawnego zapisywania działań matematycznych i odpowiedzi.

 

Cele szczegółowe:

Uczeń:

  • Potrafi obliczać sumy i różnice w zakresie 100;
  • Porównuje i porządkuje liczby w zakresie 100;
  • Czyta ze zrozumieniem treść zadania;
  • Bierze aktywny udział w zajęciach;
  • Współpracuje z zespołem i przestrzega zasad rywalizacji.