Rok szkolny 2020-2021

Szanowni rodzice 

W związku z panującą epidemią Koronavirus odział  szkoły w Drammen jest cały czas zamknięty. Otrzymaliśmy informację od Komunny Drammen, jak i Oslo, że obecnie w Norwegii panuje żółte światło, co wiąże się z brakiem możliwości wynajmowania placówek dla osób z zewnątrz.

Na chwilę obecną działa placówka w Moss, otrzymaliśmy umowę na nowy rok szkolny. Zajęcia dla chętnych dzieci z Drammen będą odbywały się w szkole w Moss. Zapisy proszę kierować na odział w Moss. Na ten moment ze szkoły z Drammen będzie kontynuowało naukę siedmioro uczniów.

Jeśli placówka w Moss od września wyda nową decyzję o niemożliwości korzystania ze szkoły , będziemy kontynuować naukę zdalnie na platformie. aby przygotować uczniów do egzaminów.

Adres szkoły Vesteråsveien 45, 1570 Dilling

Terminy zajęć w roku szkolnym 2020/ 2021 

12.09. 2020 , 19.09.2020, 10.10.2020, 24.10,. 2020, 31.10. 2020 , 14.11. 20202, 8.11/2020, 12.12.2020,  09.01. 2021 23.01. 2021, 06.02. 2021, 20.02. 2021, 06.03. 2021,  20.03. 2021, 10.04. 2021, 08.05. 2021, 22.05. 2021, 12.06, 2021.


Świadectwa uczniów, którzy zadali egzamin w czerwcu są do odbioru  w szkole w Moss we wrześniu 12.09. 202o, bądź 19.09.2020. Szkoła nie będzie wysyłała dokumentów pocztą. Jeśli świadectwa nie zostaną odebrane do dnia 19.09.2020 zostaną zwrócone  szkole macierzystej.

Zarząd szkoły