Konspekt

Konspekt dla klasy IV,V

Opracowała:  mgr  Dorota Górska

Lekcja 1 – 19 września

Nazwa bloku programowego: Matematyka

Temat : Ułamki zwykłe, liczby mieszane.

Cele główne:

  • Wprowadzenie podstawowych wiadomości o ułamkach zwykłych
  • Sformułowanie reguł zamiany liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy oraz ułamka niewłaściwego na liczbę mieszaną

Cele szczegółowe , uczeń potrafi :

  • Zapisywać i odczytywać ułamki zwykłe
  • Podać interpretacją graficzną ułamka zwykłego
  • Rozróżnić ułamki właściwe i niewłaściwe
  • Zamieniać ułamki zwykłe na liczbę mieszaną i odwrotnie
  • Czytać ze zrozumieniem tekst matematyczny