Konspekt

Opracowała : Irena Bielawska-Khali

Lekcja 1 – 19 września

Nazwa bloku programowego : Religia.

Temat : Poznanie się. Stuk puk. Na czynienie dobra przyszedł czas.

Cele ogólne:

  • Wzajemne poznanie się uczestników;
  • Ustalenie zasad współpracy;
  • Przekazanie prawdy popartej uczynkami;
  • Kształtowanie podstawy czynienia dobra w codziennym życiu;
  • Uwrażliwienie na troskę o drugiego człowieka.

Cele szczegółowe:  Uczeń :

  • Potrafi w kilku zdaniach opowiedzieć o sobie – jak ma na imię, gdzie mieszka, czym się interesuje;
  • Zna zasady współpracy w klasie.