Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY I, II, III
OPRACOWAŁA: mgr Izabela Bielińska

LEKCJA 1 – 19 WRZEŚNIA 2020

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGOJęzyk polski

Temat 1 : Cechy legendy. Polskie symbole narodowe

Cele główne:

  • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;

Cele szczegółowe:

  • Wskazanie cech charakterystycznych legendy
  • Uczeń potrafi określić czym jest legenda
  • Zna symbole narodowe Polski i potrafi je wymienić

Temat 2 Legenda o Białym Orle

Cele główne:

  • Uczeń potrafi pracować z tekstem

Cele szczegółowe:

  • Umie wskazać zależność pomiędzy godłem Polski a orłem białym z legendy
  • Zna stolicę Polski
  • Wie kto założył Gniezno ?