Konspekt

Konspekt dla klasy IV i V

Opracował: mgr Kamil Narel

Lekcja 1 – 19 września 2020.

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat: Pierwsze cywilizacje 

Cele główne:

  • Przedstawienie uczniom zagadnienia rewolucji neolitycznej
  • Prezentacja pierwszych cywilizacji na terenie Mezopotamii

Cele szczegółowe. Uczeń:

  • Potrafi omówić tryb życia ludzi przed i po rewolucji neolitycznej
  • Odróżnia osiadły i koczowniczy tryb życia
  • Umie omówić proces kształtowania się cywilizacji Sumerów
  • Opowiada o osiągnięciach cywilizacyjnych Mezopotamii
  • Zna pojęcia: paleolit, neolit, epoka kamienia, rzemiosło, społeczeństwo, cywilizacja, Mezopotamia, miasto, miasto-państwo, pismo.
  • Swobodnie omawia wynalazki Sumerów – pismo, koło, szkło, brąz.