Konspekt

Konspekt dla klasy IV i V

Opracowanie: mgr Edyta Stylo

Lekcja 1 – 19 września

Nazwa bloku programowego: J. angielski

Temat: Meet my Family. Your Family. Animal families.

  • Gramatyka: To be. Description. Comprehension. Vocabulary. Labeling- World Family&Travel
  • Komunikacja: Przedstawianie siebie i innych
  • Słownictwo: Członkowie rodziny, wygląd  zewnętrzny, cechy szczególne, rodziny wielokulturowe, rodziny zwierząt, miejsca zamieszkania na świecie, podróże i migracja

Cele główne:

  • Wprowadzenie słownictwa i wyrażeń związanych z rodziną
  • Wprowadzenie i wyjaśnienie użycia czasownika TO BE – I am, You are, She i etc.
  • Ćwiczenia ustne i pisemne z poznanym materiałem