Konspekt

Konspekt dla klasy I-III

Opracowanie: mgr Edyta Stylo

Lekcja 1- 19 września

Nazwa bloku programowego: J. angielski

Temat:What is this? What is Your Name?

  • Gramatyka: To be. Description. Comprehension. Presentation.
  • Komunikacja: Przedstawianie przedmiotów, obrazków, siebie i innych
  • Słownictwo: Nazwy przedmiotów, słownictwo w odniesieniu do obrazków

Cele główne:

  • Wprowadzenie słownictwa i wyrażeń związanych z pokazywanymi przedmiotami i pojęciami.
  • Wprowadzenie i wyjaśnienie użycia pytajników What is this? z odpowiedziami This is…
  • Ćwiczenia ustne i pisemne z poznanym materiałem. Kolorowanie obrazków dla utrwalenia.