Zajęcia dydaktyczne

Informacja

Bardzo proszę, aby uczniowie klas I, II, III przyniosły na zajęcia w sobotę 19 września klej i nożyczki oraz zeszyt do języka angielskiego. 

Zeszyty do języka polskiego dzieci otrzymają w szkole.