Konspekt

Konspekt dla klasy: IV, V

Opracowała: mgr Dorota Górska

Lekcja: 2-10 października

Nazwa bloku programowego: Matematyka

Temat: Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych.

 Cele ogólne:

  • Pobudzenie aktywności poprzez zadania
  • Kształtowanie umiejętności formułowania wniosków

Cele szczegółowe:  Uczeń zna:

  • Pojęcie ułamka jako ilorazu dwóch liczb matematycznych
  • Algorytm porównywania ułamków o równych mianownikach i równych licznikach
  • Algorytm dodawania i odejmowania ułamków zwykłych