Konspekt

Konspekt dla klasy IV i V
Opracował: mgr Kamil Narel
Lekcja 2 – 10 października 2020.
Nazwa bloku programowego: Historia
Temat: Świat Starożytnego Egiptu

Cele główne:

  • Zapoznanie uczniów z cywilizacją Starożytnego Egiptu w dolinie Nilu
  • Omówienie egipskiego systemu wierzeń religijnych
  • Prezentacja kultury i życia starożytnych Egipcjan.

Cele szczegółowe. Uczeń:

  • Potrafi omówić panujący w Starożytnym Egipcie system państwowy
  • Umie wyjaśnić dlaczego państwo egipskie powstało w dolinie Nilu
  • Opowiada o osiągnięciach cywilizacyjnych Egiptu
  • Orientuje się w znaczeniu rzeki dla istnienia państwa.
  • Swobodnie omawia system wierzeń starożytnych Egipcjan.