Konspekt

Konspekt dla klasy I-III
Opracował: mgr Kamil Narel
Lekcja 2 – 10 października 2020.
Nazwa bloku programowego: Historia
Temat: Początki dynastii Piastów w świetle legend o Popielu i Piaście Kołodzieju.

Cele główne:

  • Przedstawienie uczniom legend „Książę Popiel i myszy” oraz „O Piaście Kołodzieju i tajemniczych wędrowcach”.
  • Omówienie realiów początków dynastii Piastów w świetle początków legendarnych.

Cele szczegółowe. Uczeń:

  • Potrafi odróżnić legendę od faktów
  • Potrafi własnymi słowami powiedzieć czego dotyczą legendy i powiedzieć o nich kilka słów
  • Umie omówić początki dynastii Piastów