Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY I – III
OPRACOWAŁA: mgr Edyta Stylo

LEKCJA 2- 10 PAŹDZIERNIKA

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język angielski

Temat 1: Uwaga! Poszukiwany pan Słowik. Funkcja epitetów w języku.

Cele główne:

  • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;
  • Rozwijanie rozumienia twórczego i sprawczego charakteru działań językowych oraz formowanie odpowiedzialności za własne zachowania językowe;
  • Poznawanie podstawowych pojęć oraz terminów służących do opisywania języka i językowego komunikowania się ludzi.

Cele szczegółowe: Uczeń:

  • Opisuje sytuację przedstawioną w utworze;
  • Prowadzi rozmowę na zadany temat;
  • Wie, co to są rzeczowniki i potrafi wskazać je w utworze;
  • Potrafi wskazać epitety w tekście lirycznym, rozumie ich funkcję w utworze;