Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV i V

OPRACOWAŁA: mgr Marta Walczak

Lekcja 3 – 24 października 2020

Nazwa bloku programowego: Przyroda.

Temat: Wprowadzenie pojęcia przyroda i jej podstawowych elementów.

Cele główne:

  • Zapoznanie uczniów z pojęciem przyrody;
  • Zapoznanie uczniów ze składnikami przyrody;
  • Zapoznanie uczniów z tym, co zaliczamy do przyrody;
  • Zapoznanie ze sposobami poznawania przyrody;
  • Zapoznanie z przyrządami i pomocami potrzebnymi do obserwacji przyrody.

Cele szczegółowe: Uczeń potrafi:

  • Wyjaśnić czym jest przyroda;
  • Wyjaśnić czym jest przyroda ożywiona i nieożywiona;
  • Wyjaśnić, co zaliczamy do przyrody;
  • Opisać sposoby poznawania przyrody;
  • Wyjaśnić jakich przyrządów można używać do obserwacji przyrody.