Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY I- III
OPRACOWAŁA: mgr Izabela Bielińska

LEKCJA 3 – 246 Października  2020

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO Edukacja wczesnoszkolna. Baśnie, bajki, bajeczki

Temat 1 : Pojęcie baśni i jej cechy. Hans Christian Andersen

Cele główne: Uczeń:

  • Potrafi wyjaśnić pojęcie baśni
  • Wie kim był Hans Christian Andersen

Cele szczegółowe: Uczeń:

  • Zna baśnie Hansa Christina Andersena
  • Potrafi pracować z tekstem
  • Zna cechy baśni i potrafi jej wymienić
  • Wie co oznacza powiedzenie “nieśmiertelny poeta”

Temat 2 :  Omawiamy fragmenty baśni Hansa Christiana Andersena

Cele główne:

  • Uczeń potrafi wskazać bohaterów w baśni

Cele szczegółowe: Uczeń:

  • Potrafi wskazać przesłanie baśni
  • Umie odróżnić elementy prawdziwe od fantastycznych
  • Potrafi zbudować przebieg wydarzeń