Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV-V
OPRACOWAŁ:  Tomasz Bieliński

LEKCJA 3 – 24 PAŹDZIERNIKA 2020

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGOHistoria

Temat : Starożytny Egipt

 Cele główne: Uczeń

  • Zna powstanie państwa egipskiego

Cele szczegółowe: Uczeń potrafi

  • Umie opisać rządy egipskie
  • Wie kto rządził w Egipcie
  • Wie jaką rolę odgrywał Nil dla starożytnego Egiptu.
  • Zna podział społeczeństwa egipskiego
  • Potrafi wyjaśnić czym zajmowali się egipscy pisarze