Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY I/ III
OPRACOWAŁ:  Tomasz Bieliński

LEKCJA 3 – 24 PAŹDZIERNIKA 2020

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Pogadanki historyczne

Temat :  Omawiamy legendę  o Warsie i Sawie

 Cele główne: 

  • Poznanie cech charakterystycznych legendy
  • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia

Cele szczegółowe: Uczeń potrafi

  • Pracować z tekstem
  • Wymienić główne postacie występujące w legendzie
  • Wskazać elementy historyczne i fikcyjne w legendzie
  • Opisać historię powstania miasta Warszawa