Konspekt

Konspekt dla klasy IV i V

Opracowała : Irena Bielawska – Khali

Lekcja 2- 24 października 

Nazwa bloku programowego: Religia

Temat :Stworzenie świata i obraz jego Stwórcy na podstawie Księgi Rodzaju.

 Cele ogólne:

  • Praca z fragmentami Księgi Rodzaju;
  • Poznanie  wizji stworzenia zawartej w Księdze Rodzaju;
  • Kształtowanie wrażliwości na otaczający świat;
  • Modlitwa dziękczynna.

Cele szczegółowe:  Uczeń :

  • Uczeń zna treść Księgi Rodzaju;
  • Wie na czym polega wyjątkowy charakter Biblii;
  • Kreuje dojrzałe sądy i wnioski.