Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY I, II, III 
LEKCJA 3 – 24 PAŹDZIERNIKA 

OPRACOWAŁA: mgr Edyta Stylo

LEKCJA 3 – 24 PAŹDZIERNIKA 

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język angielski

Temat : ALL THINGS BIG AND SMALL. PEOPLE. Użycie czasu teraźniejszego. Budowanie zdań prostych i prostych pytań. Pytajniki What?, Who?, Where?, How?, How many?

Cele główne:

  • Rozwijanie rozumienia wartości języka angielskiego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;
  • Rozwijanie pojęć i rozumienia twórczego
  • Rozwijanie rozumienia tekstów czytanych
  • Poznawanie podstawowych pojęć oraz terminów służących do opisywania języka i językowego komunikowania się ludzi.
  • Zadawanie prostych pytań.
  • Odpowiadanie na pytania.

Cele szczegółowe: Uczeń:

  • Opisuje sytuację przedstawioną na obrazkach lub w czytance. Uczeń koloruje lub rysuje sytuację.
  • Prowadzi rozmowę na zadany temat; Posługuje się zdaniami prostymi w czasie teraźniejszym oraz odpowiada na proste pytania w zrozumiały dla pytającego sposób wyłącznie przy użyciu j. angielskiego.
  • Wie, o kim lub o czym mówimy lub co pokazujemy na obrazkach i potrafi to określić w prostych zdaniach;
  • Potrafi wskazać właściwe nazwy przedmiotów lub postaci lub sytuacji na obrazkach lub je narysować