Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV i V
OPRACOWAŁA: mgr Edyta Stylo

LEKCJA 3 – 24 PAŹDZIERNIKA 2020

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język angielski

Temat :FOOD AROUND THE WORLD. Enjoy Your meal! How to prepare and eat it. Unusual food. A taste of Mexico, Poland, Norway, Italy – what are the most famous cuisines around the World. Nutrition. Healthy food. Junk food. Fast food. Słownictwo, metody opisowe, potrawy narodowe z innych czesci swiata, nasze polskie, domowe posiłki. Użycie czasu modalnego, użycie czasów Past Simple i Past Continuous, użycie can, can’t must, mustn’t, do have to, don’t have to. Jak zadawać poprawnie pytania? Do you like..? Why do You like…? Is it..? Przygotowanie własnego jadłospisu.

Cele główne:

  • Rozwijanie rozumienia wartości języka angielskiego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia; Metoda opisowa.
  •  Nawiązanie do codziennych, domowych czynności w praktycznej części konwersacji.
  • Rozwijanie rozumienia twórczego i sprawczego charakteru działań językowych oraz formowanie odpowiedzialności za własne zachowania językowe oraz komunikację interpersonalna;
  • Poznawanie podstawowych pojęć oraz terminów służących do opisywania języka i językowego komunikowania się ludzi.

Cele szczegółowe: Uczeń:

  • Opisuje sytuację przedstawioną w czytance o posiłkach; Czy lubie to, co mam na talerzu?
  • Prowadzi rozmowę na zadany temat; Opisuje swój dom, inny dom, np. kolegów i podawane tam śniadania, obiady, kolacje. Opisuje jadłospis i różne inne posiłki w restauracji, w szkolnej stołówce, w barze lub w McDonaldzie. Opisuje kuchnie innych narodowości.
  • Wie, co to są rzeczowniki i potrafi wskazać je w zdaniach; sam wymyśla bardziej szczegółowe nazwy, rzadziej spotykane rzeczowniki np. w samodzielnie zaprojektowanym jadłospisie, nawet trochę zwariowanym. Potrafi narysować i opisać po angielsku różne egzotyczne produkty do jedzenia i bardziej wymyślne, międzynarodowe potrawy. Potrafi opisać narodowe polskie potrawy w taki sposób, który zostanie zrozumiany przez obcokrajowca (n.p. pierogi-Polish Style Dumplings).
  • Potrafi wskazać czasy w tekście, rozumie ich funkcję w materiale opisowym, potrafi inwentaryzować w j. angielskim