Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV i V
OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 4- 7 LISTOPADA 

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat 1 i 2: Koszmarny Karolek pisze listy. Od akapitu do tekstu, czyli jak napisać poprawnie list prywatny.

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia twórczego i sprawczego charakteru działań językowych oraz formowanie odpowiedzialności za własne zachowania językowe;
 • Kształcenie umiejętności poprawnego mówienia oraz pisania zgodnego z zasadami ortofonii oraz pisowni polskiej.
 • Zachęcanie do czytania i świadomego odbioru innych tekstów kultury.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Doskonali głośne czytanie;
 • Potrafi zachęcić kolegów i koleżanki z klasy do przeczytania utworu literackiego;
 • Wskazuje bohaterów utworu literackiego;
 • Konfrontuje zachowanie bohaterów z własnym doświadczeniem;
 • Gromadzi argumenty dotyczące określonych sytuacji i emocji;
 • Wskazuje elementy kompozycyjne listu;
 • Redaguje list prywatny;
 • Tworzy logiczną wypowiedź zgodną z zasadami kompozycyjnymi;
 • Wie, co to są akapity i poprawnie je tworzy;
 • Pisze tekst poprawny pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym;
 • Uczestniczy w rozmowie na zadany temat.