Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV-V
OPRACOWAŁ:  Tomasz Bieliński

LEKCJA 4– 7 LISTOPADA

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGOHistoria

Temat :  Wierzenia starożytnych Egipcjan

 Cele główne: Uczeń

  • Zna pojęcie politeizmu i wielobóstwa

Cele szczegółowe: Uczeń potrafi

  • Wymienić bogów egipskich oraz określić ich funkcje
  • Wyjaśnić przed kim i jak faraonowie próbowali zabezpieczyć swoje groby
  • Przedstawić gdzie grzebani byli zmarli
  • Wskazać miejsca gdzie chronili się faraonowie
  • Opisać piramidę Cheopsa
  • Wyjaśnić czym były mumie
  • Umie opisać sąd Ozyrysa