Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV i V
OPRACOWAŁA: mgr Edyta Stylo

LEKCJA 4 – 7 LISTOPADA 

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język angielski

Temat 1: MATERIAL WORLD: MATERIALS, SHOPPING HABITS. REUSE, RENEW, RECYCLE. VINTAGE. How to make an effort to save the Globe.  Słownictwo, metody opisowe, różne typy przedmiotów, młodzieżowych gadżetów, ubrań. Jak się poruszać w młodzieżowej modzie przez recycling. Użycie czasu modalnego, użycie czasów Past Simple i Past Continuous, użycie can, can’t must, mustn’t, do have to, don’t have to. Jak zadawać poprawnie pytania? Do you like..? Why do You like…? Is it..? Przygotowanie własnego konceptu ubrań do szkoły lub na imprezę.

Cele główne:

  • Rozwijanie rozumienia wartości języka angielskiego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia; Rozwijanie nowoczesnych pojęć moralnych. Metoda opisowa.
  •  Nawiązanie do codziennych, domowych czynności w praktycznej części konwersacji poprzez użycie gadżetów itp.
  • Rozwijanie rozumienia twórczego i sprawczego charakteru działań językowych oraz formowanie odpowiedzialności za własne zachowania językowe oraz komunikację z innymi;
  • Poznawanie podstawowych pojęć oraz terminów służących do opisywania języka i językowego komunikowania się ludzi.

Cele szczegółowe: Uczeń:

  • Opisuje sytuację przedstawioną w czytance o materiałach; Czy podoba mi się, czy preferuje, lubię to, co nosze i używam?
  • Prowadzi rozmowę na zadany temat; Opisuje swój dom, swoje gadżety i inny dom, np. kolegów. Opisuje swoje ulubione gadżety. Opisuje swoje ulubione marki ubrań- albo recykling.
  • Wie, co to są rzeczowniki i potrafi wskazać je w zdaniach; sam wymyśla bardziej szczegółowe nazwy, rzadziej spotykane rzeczowniki np. w samodzielnie zaprojektowanym ubraniu.
  • Potrafi wskazać czasy w tekście, rozumie ich funkcję w materiale opisowym, potrafi inwentaryzować w j. angielskim;