Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY I- III
OPRACOWAŁA : mgr Izabela Bielińska

LEKCJA 4–21 LISTOPADA

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Nauczanie zintegrowane

Temat 1 :  Rzeczownik- Liczba pojedyncza i mnoga                                            

 Cele główne: Uczeń

 • Zna cechy charakterystyczne rzeczownika

Cele szczegółowe: Uczeń potrafi

 • Odróżnić liczbę pojedynczą od liczby mnogiej
 • Wskazać w tekście odpowiednią liczbę osób, rzeczy
 • Uzupełnić tabelę dotyczącą odpowiednich liczb

Zadanie domowe z dnia 21.11.2020

Uzupełnij tabelę

Liczba pojedyncza Liczba mnoga
DOM

 

TELEFON

 

 

 

DOMY

Temat 2 : Rośliny zbożowe 

Cele główne :

 • Uczeń zna pojęcie roślin użytkowych
 • Uczeń wie co zaliczamy do roślin użytkowych

Cele  szczegółowe : Uczeń

 •  Zna nazwy zbóż uprawnych
 • Wie  co powstaje ze zbóż uprawnych
 • Wie na czym polega praca rolnika
 • Zna narzędzia, które rolnik używa do swojej pracy.

Zadanie domowe z dnia 21.11.2020 klasa II. III

Odpowiem na pytanie : Do czego wykorzystywane są rośliny zbożowe? Podaj trzy przykłady

Zadanie domowe z dnia 21.11.2020 klasa I

 • Narysuję dwa zboża ozime.
 • Które narzędzia używane są w pracy rolnika. Zaznacz prawidłową odpowiedź.
  1. Kosy, sierpy, kombajny
  2. Siekiery, Kosy, sierpy
  3. Traktory, kombajny, łopaty