Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV i V
OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 5 – 21 LISTOPADA 

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat 1 i 2: Jaką funkcję pełni rzeczownik i przez co się odmienia.

Cele główne:

  • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;
  • Rozwijanie rozumienia twórczego i sprawczego charakteru działań językowych oraz formowanie odpowiedzialności za własne zachowania językowe;
  • Poznawanie podstawowych pojęć oraz terminów służących do opisywania języka i językowego komunikowania się ludzi.

Cele szczegółowe, uczeń:

  • Sprawnie rozpoznaje rzeczowniki wśród innych części mowy;
  • Określa funkcje rzeczownika w zdaniu;
  • Umie odmienić rzeczownik przez rodzaje, liczby i przypadki;
  • Zna wszystkie przypadki gramatyczne i umie stawiać odpowiednie pytania;
  • Potrafi używać poprawne formy gramatyczne w swoich wypowiedziach.

Zadanie domowe na 21 listopada 2020:

Proszę, żeby dzieci napisały list do wybranej przez siebie osoby na dowolny temat (według wzoru podanego na lekcji). Poza tym proszę o przypomnienie wiadomości na temat rzeczownika (co to za część mowy, przez co się odmienia, jak się odmienia, jak są przypadki gramatyczne w języku polskim, jakie pytania przypadków stawiamy np. Mianownik kto, co? jest, Dopełniacz kogo, czego? nie ma itd.). Wszystkie wiadomości znajdą Państwo w podręczniku do kl IV i V lub w internecie.

Za trzy tygodnie będziemy mieli lekcję o teatrze. Proszę, żeby dzieci nauczyły się na pamięć lub bardzo dobrze umiały czytać wiersz Jana Brzechwy ”Na straganie”.