Konspekt – Edukacja przyrodnicza

KONSPEKT DLA KLAS I- III

OPRACOWAŁA: mgr Marta Walczak

Lekcja 4 – 21 listopada

Nazwa bloku programowego: Kształcenie zintegrowane. Edukacja przyrodnicza.

Temat:  Ekologia- czyli jak dbać o nasze środowisko.

Cele główne:

  • Zapoznanie uczniów ze sposobami dbania o środowisko;
  • Zapoznanie uczniów z metodami segregacji śmieci;
  • Zapoznanie uczniów z właściwościami wytworów człowieka dla środowiska.

Cele szczegółowe: Uczeń potrafi:

  • Segregować śmieci;
  • Dbać o środowisko;
  • Wybierać właściwe produkty;
  • Wymienić zagrożenia dla środowiska.