Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV – V
OPRACOWAŁA: mgr Edyta Stylo

LEKCJA 4 – 21 LISTOPADA 

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język angielski

Temat 1: MATERIAL WORLD: MATERIALS (AS BASED ON FORMER LESSON #4 AND HOMEWORK): REUSE, RENEW, RECYCLE, VINTAGE, REDESIGN, FLEA MARKET. WHAT ARE THEY GOOD FOR? WHY DO WE CARE?

How to make an effort to save the Globe- Part 2.

Słownictwo, metody opisowe, różne typy przedmiotów, młodzieżowych gadżetów, ubrań. Jak się poruszać w młodzieżowej modzie przez recycling. Użycie czasu modalnego, użycie czasów Past Simple i Past Continuous, użycie can, can’t must, mustn’t, do have to, don’t have to. Jak zadawać poprawnie pytania? Do you like..? Why do You like…? Is it..? Przygotowanie własnego konceptu ubrań do szkoły lub na imprezę podczas lekcji.

Cele główne:

  • Rozwijanie rozumienia wartości języka angielskiego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia; Rozwijanie nowoczesnych pojęć moralnych. Metoda opisowa.
  •  Nawiązanie do codziennych, domowych czynności w praktycznej części konwersacji poprzez użycie gadżetów i porównań.
  • Rozwijanie rozumienia twórczego i sprawczego charakteru działań językowych oraz formowanie odpowiedzialności za własne zachowania językowe oraz komunikację z innymi;
  • Rozwijanie rozumienia abstrakcyjnych sustainable, recycling etc
  • Poznawanie podstawowych pojęć oraz terminów służących do opisywania języka i językowego komunikowania się ludzi.

Cele szczegółowe: Uczeń:

  • Opisuje sytuację przedstawioną w rozmowie o materiałach; Czy podoba mi się, czy preferuje, lubię to, co nosze i używam?
  • Prowadzi rozmowę na zadany temat; Opisuje swoja garderobe.  Opisuje swoje ulubione gadżety. Opisuje swoje ulubione marki ubrań- albo vintage, reuse, recycling.
  • Wie, co to są rzeczowniki i potrafi wskazać je w zdaniach; sam wymyśla bardziej szczegółowe nazwy, rzadziej spotykane rzeczowniki np. w samodzielnie zaprojektowanym ubraniu.
  • Potrafi wskazać czasy w tekście, rozumie ich funkcję w materiale opisowym, potrafi inwentaryzować w j. angielskim;

Zadanie domowe (Homework)- a statement (300 words):

“How do I contribute to save the World”- my Wardrobe

First: 

Describe in detail Your own Wardrobe. Are you wearing everything You own? Do you have some pieces of clothing You are not using anymore? Describe them in detail. What are you going to give away or throw away and why? What are You going to keep? How would You recycle them? 

Second: 

Do You Think You could make an effort to reuse some of Your clothes in the future in order to save the Globe? Save money? Are you planning to redesign some of them? Reuse them? If Yeas, for which purpose? Costume Party? Seasonal variations? How are you going to practically make it? 

Third: 

Do You work on another sustainable project? Tell us about it. Use some other examples if You are not involved in it personally.