EGZAMINY PAŃSTWOWE

EGZAMINY PAŃSTWOWE .WAŻNA INFORMACJA
Egzaminy odbędą się 20 maja, tego dnia otrzymacie państwo pakiety egzaminacyjne na swój adres email. Wypełnione testy należy odesłać do dnia 22 maja na ten sam adres.
 • Klasy I- III otrzymają test z edukacji wczesnoszkolnej ( j. polski, matematyka) oraz test z języka angielskiego.
 • Klasy IV- V testy z języka polskiego, języka angielskiego, matematyki, przyrody, historii
 • Klasa VI testy z języka polskiego, języka angielskiego, matematyki, biologii, historii, informatyki.
 • Klasa VII testy z języka polskiego, języka angielskiego, matematyki, biologii, historii, geografii, chemii, fizyki, informatyki oraz dodatkowo język nowożytny. Język jest jeszcze do ustalenia.
Wczoraj dzwoniłam do Państwa w tej sprawie, ale nie do wszystkich się nie dodzwoniłam.
 
Izabela Bielińska dyrektor szkoły

Konspekt

Konspekt dla klasy I i II

Opracowała : mgr Marta Walczak

Lekcja 12 –2 maja

Nazwa bloku programowego Nauczanie zintegrowane  .

Temat 1: 1 Maja- dlaczego obchodzimy i co symbolizuje, to święto

Cele ogólne:

 • Wyjaśnienie znaczenia Święta Pracy;
 • Wyjaśnienie dlaczego jest ono ważne;
 • Próby opracowania sposobów obchodzenia 1 maja;
 • Zapoznanie z tekstem dotyczącym Święta Pracy.

Cele szczegółowe:  Uczeń potrafi :

 • Wyjaśnić czym jest Święto Pracy;
 • Odpowiedzieć na pytania dotyczące 1 maja;
 • Opisać swój własny sposób obchodów Święta Pracy;
 • Wyjaśnić, dlaczego to Święto jest ważne;
 • Swobodnie się wypowiadać na zadany temat;
 • Odpowiedzieć na pytania do tekstu;
 • Przestrzegać zasad kulturalnej dyskusji.

 

 

 

Konspekt

Konspekt dla klasy I i II

Opracowała :   Irena Bielawska-Khali

Lekcja 12-  2 MAJA

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat : Spotykam Jezusa w Eucharystii .

Cele ogólne:

 • Kształtowanie świadomosci,że już teraz uczestnicząc w Eucharysti ,oczekuję na pełne spotkanie z Panem Jezusem.

Cele szczegółowe:  Uczeń :

 • Umie wyjaśnić ,co oznacza Eucharystia .
 • Potrafi wskazać , jak należy przygotować się do uczestnictwa we Mszy Świętej.
 • Wie , że Eucharystia jest sakramentem jedności i miłości zbawczej.

Konspekt

Konspekt dla klasy III i IV 

Opracowała :   Irena Bielawska-Khali

Lekcja 12-  2 MAJA

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat : Eucharystia czyli o Pokarmie , który daje życie .

Cele ogólne:

 • Rozwijanie świadomości wielkości daru przyjmowanego w Komunii świętej .

Cele szczegółowe:  Uczeń :

 • Formułuje proste modlitwy przed i po przyjęciu Komunii
 • Zna wezwania i odpowiedzi z obrzędów Komunii świętej
 • Wyjaśnia na czym polega godne i owocne uczestnictwo w Eucharystii
 • Kształtuje w sobie postawę sprzyjającą radosnemu oczekiwaniu i dobremu przygotowaniu się do pierwszego spotkania z Jezusem w sakramencie Eucharystii.

Konspekt

Konspekt dla klasy III i IV

Opracowała :   mgr Izabela Bielińska

Lekcja 12-  2 MAJA 

Nazwa bloku programowego : Święta majowe

Temat :  Symbole narodowe, znaczenie Konstytucji 3 Maja, oraz święto flagi i Święta Pracy

Cele ogólne:

 • Uczeń potrafi wymienić święta majowe i zna ich znaczenie

Cele szczegółowe:  Uczeń :

 • Wie kiedy miała miejsce Konstytucja 3 Maja i zna jej postanowienia
 • Zna symbole narodowe
 • Wyjaśnia znaczenie dat 1 i 2 Maja
 • Potrafi wyjaśnić w jakich okolicznościach wywieszona jest flaga Polski

Życzenia Wielkanocne

Wesołego zajączka,
co po stole bryka.
Smacznościami wypełnionymi,
Świątecznego koszyka.
Smacznego jajka,
mokrego dyngusa.
Radości płynącej,
ze Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.
Pogody ducha oraz niezapomnianych chwil,
spędzonych przy wspólnym stole z najbliższą rodziną.
Spokojnych Świąt Wielkanocnych

życzy dyrekcja i zarząd szkoły

KONKURS ŚWIĄTECZNY

 

ZAPRASZAMY UCZNIÓW DO UDZIAŁU W KONKURSIE ŚWIĄTECZNYM

Świąteczny, konkurs fotograficzny pt ” Moje ulubione zwierzątko wielkanocne”

Regulamin konkursu fotograficznego

 1. Postanowienia ogólne

Organizatorem konkursu jest Polska Sobotnia Szkoła w Moss z oddziałem w Drammen (Foreningen Barna Polen)
Osobami odpowiedzialnymi za organizację oraz przebieg konkursu są Tomasz  Bieliński, mgr Janusz Dziewiątkowski.

2.Warunki uczestnictwa w konkursie

Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów klas 0- VII PSS w Moss oraz uczniów klas 0- VII PSS Drammen.

 1. Zasady
 • Konkurs polega na wykonaniu przez dzieci 2 zdjęć ulubionego zwierzątka wielkanocnego oraz przesłanie na adres email stowarzyszeniedziecipolsce@gmail.com do końca kwietnia Rozstrzygniecie konkursu nastąpi 9 maja,
 • Zdjęcia muszą posiadać następujące dane:  imię i nazwisko ucznia oraz klasę, zapisane w formacie JPG
 • W konkursie oceniane będą: samodzielność, oryginalność, pomysłowość
 • Zostaną wybrane trzy miejsca oraz wyróżnienie.
 • Uczniowie otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe za udział w konkursie, które zostaną wręczone zależnie od sytuacji. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie szkoły https://barnapolen.pl

 

 1. Cele konkursu
 • Rozwijanie wrażliwości artystycznej i ekologicznej.
 • Prezentacja twórczości dzieci w dziedzinie fotografii.
 • Rozpowszechnianie idei fotografowania, jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu.
 • Rozwijanie kreatywności i twórczej wyobraźni uczniów.

Regulamin opracowała mgr Izabela Bielińska

 

WAŻNA INFORMACJA

WAŻNA INFORMACJA

W DNIU DZISIEJSZYM OTRZYMALIŚMY INFORMACJĘ OD DYRKECJI GULLAUG SKOLE, IŻ NIE MA MOŻLIWOŚCI PRZEPROWADZENIA ZAJĘĆ PRZEZ NAJBLIŻSZE DWA TYGODNIE.

DRAMMEN KOMMUNE ZDECYDOWAŁA ZAMKNĄĆ WSZYSTKIE SZKOŁY I PRZEDSZKOLA . W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM ZAJĘCIA ZOSTAJĄ ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA.

OBECNA SYTUACJA SPOWODOWANA ZAGROŻENIEM KORONAWIRUS ZMUSIŁA NAS DO PODJĘCIA POWYŻSZYCH DZIAŁAŃ, KTÓRE NIE SĄ OD NAS ZALEŻNE I NA KTÓRE NIE MAMY WPŁYWU.

SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI ZOSTAJE ODWOŁANE, O NOWYM TERMINIE ZOSTANIECIE POWIADOMIENI.

ZARZĄD I DYREKCJA SZKOŁY

Konspekt

Konspekt  dla klasy II

Opracowała: mgr Marta Walczak

Lekcja 17 – 7 marca

Nazwa bloku programowego: Edukacja wczesnoszkolna

Temat 1:  Powtórzenie wiadomości z zasad pisowni wyrazów z końcówką –ówka oraz wyrazów rozpoczynających się na usprawdzian.

Cele główne:

 • Powtórzenie wiadomości;
 • Usystematyzowanie wiadomości;
 • Utrwalenie poprawności ortograficznej zapisywanych wyrazów

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Potrafi wyjaśnić zasady pisowni omawianych wyrazów;
 • Zna zasady poprawnej pisowni;
 • Potrafi poprawnie zapisać zadane wyrazy.

Temat 2: W marcu jak w garncu, praca z tekstem.

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z tekstem W marcu jak w garncu;
 • Wyjaśnienie słów, których dzieci nie rozumieją;
 • Zapoznanie się z cechami przedwiośnia;
 • Wyjaśnienie dlaczego po zimie przychodzi wiosna.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Potrafi odpowiedzieć na pytania do omawianego tekstu;
 • Potrafi wyjaśnić czym jest przedwiośnie;
 • Wie dlaczego po zimie przychodzi wiosna.

Temat 3 : Wiem, co jem,wpływ  jedzenia na nasze zdrowie.

Cele główne, wyjaśnienie

 • Podstawowych terminów;
 • Co jest najważniejsze w diecie młodych ludzi;
 •  Czym jest piramida zdrowia; ?

Cele szczegółowe, uczeń potrafi wyjaśnić

 •  Podstawowe terminy z zakresu dietetyki;
 • Najważniejsze  elementy w diecie młodego człowieka;
 • Czym jest jest piramida zdrowia ?

Temat 4 : Rodzaje rzeczowników.

Cele główne:

 • Wyjaśnienie czym są rodzaje rzeczowników;
 • Wyjaśnienie jak określamy rodzaj rzeczownika;
 • Próby określania rodzajów rzeczowników.

Cele szczegółowe, uczeń potrafi 

 • Wyjaśnić czym są rodzaje rzeczowników;
 • Określić rodzaj rzeczownika.