Nauczanie zintegrowane

Konspekt dla klasy “O”

Opracowała : mgr Grażyna Chojecka

Lekcja 15 – 7 marca

Nazwa bloku programowego : Nauczanie zintegrowane

Temat:  Dzieci z różnych stron świata. Rozpoznawanie mieszkańców świata, ich domów, roślinności i  zwierząt.

Cele ogólne:

 • Rozróżnianie nacji;
 • Wprowadzenie do stref klimatycznych na Ziemi;
 • Wprowadzenie do fauny i flory w danych strefach klimatycznych.

Cele szczegółowe:

 • Wie, jak wygląda: Murzyn, Indianin, Eskimos, Aborygen, Europejczyk; gdzie żyje,
 • Wie, że u Eskimosa jest ciągła zima, a u Murzyna ciągłe lato,
 • Rozpoznaje eukaliptus, palmę, kasztanowiec,
 • Rozpoznaje i nazywa wybrane zwierzęta Australii, Afryki, Ameryki, Dalekiej Północy, Europy (Polski),
 • Słucha do końca objaśnień nauczyciela i rozumie je – wykonując poprawnie zadania,
 • Segreguje obrazki, eksponaty według przynależności,
 • Potrafi złożyć obrazek z części, nazwać go i umieścić we właściwym miejscu,

Nauczanie zintegrowane

Konspekt dla klasy I, II, III

Opracowała : mgr Marta Walczak

Lekcja 14 –30 maja

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane  .

Temat 1: W drogę! Wakacje tuż, tuż.

Cele ogólne:

 • Wyjaśnienie jak należy się przygotować do podróży;
 • Wyjaśnienie dlaczego wakacje są ważne i potrzebne;
 • Próby opracowania sposobów przygotowania się do podróży;
 • Zapoznanie z tekstem dotyczącym wakacji.

Cele szczegółowe: 

Uczeń :

 • Potrafi wyjaśnić jak należy przygotować się do podróży;
 • Potrafi odpowiedzieć na pytania dlaczego wakacje są ważne;
 • Potrafi opisać swój własny sposób przygotowania się do podróży;
 • Potrafi swobodnie się wypowiadać na zadany temat;
 • Potrafi odpowiedzieć na pytania do tekstu;
 • Przestrzega zasad kulturalnej dyskusji.

Temat 2: Wysyłamy listy i kartki pocztowe.

Cele ogólne:

 • Zapoznanie z tekstem dotyczącym sposobu pisania i adresowania;
 • Wyjaśnienie skrótów w zapisie adresu;
 • Wyjaśnienie, dlaczego należy pisać kartki i listy;
 • Praca plastyczna- Moja widokówka.

Cele szczegółowe: 

Uczeń :

 • Potrafi wysłuchać uważnie czytany tekst;
 • Potrafi odpowiedzieć na pytania do tekstu;
 • Potrafi wyjaśnić, dlaczego piszemy listy;
 • Potrafi wyjaśnić, co oznaczają skróty w zapisie adresu;
 • Wykona pracę plastyczną pt. Moja widokówka.

Język polski

Konspekt dla klasy IV i V

Opracowała : mgr Marta Walczak

Lekcja 14 –30 maja

Nazwa bloku programowego: Język polski  .

Temat 1: Jurata, królowa Bałtyku.

 Cele ogólne:

 • Wyjaśnienie kim była Jurata;
 • Próby samodzielnego czytania tekstu;
 • Próby pisemnej odpowiedzi na pytania do tekstu;
 • Zapoznanie z tekstem.

Cele szczegółowe: 

Uczeń :

 • Potrafi wyjaśnić kim była Jurata;
 • Potrafi odpowiedzieć na pytania dotyczące omawianego tekstu;
 • Potrafi samodzielnie przeczytać zadany tekst;
 • Potrafi swobodnie się wypowiadać na zadany temat;
 • Przestrzega zasad kulturalnej dyskusji.

 

Temat 2: Wysyłamy listy i kartki pocztowe.

Cele ogólne:

 • Zapoznanie z tekstem dotyczącym sposobu pisania i adresowania;
 • Wyjaśnienie skrótów w zapisie adresu;
 • Wyjaśnienie, dlaczego należy pisać kartki i listy;
 • Praca literacka- Mój list do przyjaciela.

Cele szczegółowe:

  Uczeń :

 • Potrafi wysłuchać uważnie przeczytać tekst;
 • Potrafi odpowiedzieć na pytania do tekstu;
 • Potrafi wyjaśnić, dlaczego piszemy listy;
 • Potrafi wyjaśnić, co oznaczają skróty w zapisie adresu;
 • Wykona pracę literacką pt. Mój list do przyjaciela.

 

Konspekt

Konspekt dla klasy I i II

Opracowała : mgr Marta Walczak

Lekcja 12 –2 maja

Nazwa bloku programowego Nauczanie zintegrowane  .

Temat 1: 1 Maja- dlaczego obchodzimy i co symbolizuje, to święto

Cele ogólne:

 • Wyjaśnienie znaczenia Święta Pracy;
 • Wyjaśnienie dlaczego jest ono ważne;
 • Próby opracowania sposobów obchodzenia 1 maja;
 • Zapoznanie z tekstem dotyczącym Święta Pracy.

Cele szczegółowe:  Uczeń potrafi :

 • Wyjaśnić czym jest Święto Pracy;
 • Odpowiedzieć na pytania dotyczące 1 maja;
 • Opisać swój własny sposób obchodów Święta Pracy;
 • Wyjaśnić, dlaczego to Święto jest ważne;
 • Swobodnie się wypowiadać na zadany temat;
 • Odpowiedzieć na pytania do tekstu;
 • Przestrzegać zasad kulturalnej dyskusji.

 

 

 

Konspekt

Konspekt dla klasy I i II

Opracowała :   Irena Bielawska-Khali

Lekcja 12-  2 MAJA

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat : Spotykam Jezusa w Eucharystii .

Cele ogólne:

 • Kształtowanie świadomosci,że już teraz uczestnicząc w Eucharysti ,oczekuję na pełne spotkanie z Panem Jezusem.

Cele szczegółowe:  Uczeń :

 • Umie wyjaśnić ,co oznacza Eucharystia .
 • Potrafi wskazać , jak należy przygotować się do uczestnictwa we Mszy Świętej.
 • Wie , że Eucharystia jest sakramentem jedności i miłości zbawczej.

Konspekt

Konspekt dla klasy III i IV 

Opracowała :   Irena Bielawska-Khali

Lekcja 12-  2 MAJA

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat : Eucharystia czyli o Pokarmie , który daje życie .

Cele ogólne:

 • Rozwijanie świadomości wielkości daru przyjmowanego w Komunii świętej .

Cele szczegółowe:  Uczeń :

 • Formułuje proste modlitwy przed i po przyjęciu Komunii
 • Zna wezwania i odpowiedzi z obrzędów Komunii świętej
 • Wyjaśnia na czym polega godne i owocne uczestnictwo w Eucharystii
 • Kształtuje w sobie postawę sprzyjającą radosnemu oczekiwaniu i dobremu przygotowaniu się do pierwszego spotkania z Jezusem w sakramencie Eucharystii.

Konspekt

Konspekt dla klasy III i IV

Opracowała :   mgr Izabela Bielińska

Lekcja 12-  2 MAJA 

Nazwa bloku programowego : Święta majowe

Temat :  Symbole narodowe, znaczenie Konstytucji 3 Maja, oraz święto flagi i Święta Pracy

Cele ogólne:

 • Uczeń potrafi wymienić święta majowe i zna ich znaczenie

Cele szczegółowe:  Uczeń :

 • Wie kiedy miała miejsce Konstytucja 3 Maja i zna jej postanowienia
 • Zna symbole narodowe
 • Wyjaśnia znaczenie dat 1 i 2 Maja
 • Potrafi wyjaśnić w jakich okolicznościach wywieszona jest flaga Polski

Konspekt

Konspekt  dla klasy II

Opracowała: mgr Marta Walczak

Lekcja 17 – 7 marca

Nazwa bloku programowego: Edukacja wczesnoszkolna

Temat 1:  Powtórzenie wiadomości z zasad pisowni wyrazów z końcówką –ówka oraz wyrazów rozpoczynających się na usprawdzian.

Cele główne:

 • Powtórzenie wiadomości;
 • Usystematyzowanie wiadomości;
 • Utrwalenie poprawności ortograficznej zapisywanych wyrazów

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Potrafi wyjaśnić zasady pisowni omawianych wyrazów;
 • Zna zasady poprawnej pisowni;
 • Potrafi poprawnie zapisać zadane wyrazy.

Temat 2: W marcu jak w garncu, praca z tekstem.

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z tekstem W marcu jak w garncu;
 • Wyjaśnienie słów, których dzieci nie rozumieją;
 • Zapoznanie się z cechami przedwiośnia;
 • Wyjaśnienie dlaczego po zimie przychodzi wiosna.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Potrafi odpowiedzieć na pytania do omawianego tekstu;
 • Potrafi wyjaśnić czym jest przedwiośnie;
 • Wie dlaczego po zimie przychodzi wiosna.

Temat 3 : Wiem, co jem,wpływ  jedzenia na nasze zdrowie.

Cele główne, wyjaśnienie

 • Podstawowych terminów;
 • Co jest najważniejsze w diecie młodych ludzi;
 •  Czym jest piramida zdrowia; ?

Cele szczegółowe, uczeń potrafi wyjaśnić

 •  Podstawowe terminy z zakresu dietetyki;
 • Najważniejsze  elementy w diecie młodego człowieka;
 • Czym jest jest piramida zdrowia ?

Temat 4 : Rodzaje rzeczowników.

Cele główne:

 • Wyjaśnienie czym są rodzaje rzeczowników;
 • Wyjaśnienie jak określamy rodzaj rzeczownika;
 • Próby określania rodzajów rzeczowników.

Cele szczegółowe, uczeń potrafi 

 • Wyjaśnić czym są rodzaje rzeczowników;
 • Określić rodzaj rzeczownika.

 

 

 

 

 

 

 

 

Konspekt

Konspekt dla klasy VII

Opracowała: mgr Katarzyna Kołodziejak

Lekcja 11 – 7 marca

Nazwa bloku programowego: Biologia

Temat : Układy: pokarmowy, krwionośny i oddechowy – wybrane zagadnienia.

Cele główne:

 • Dział witaminy, sole mineralne, woda: makroelementy i mikroelementy;
 • Dział budowa i rola układu pokarmowego: etapy trawienia pokarmu, budowa poszczególnych odcinków przewodu pokarmowego, trawienie w poszczególnych odcinkach przewodu pokarmowego, funkcja gruczołów trawiennych;
 • Dział krwiobiegi oraz budowa i działanie serca: narządy układu krwionośnego, krwiobieg duży i krwiobieg mały, funkcje narządów układu krwionośnego, funkcje serca, budowa serca cykl pracy serca;
 • Dział budowa i rola układu oddechowego: budowa i funkcje dróg oddechowych, budowa płuc;
 • Dział higiena i choroby układu oddechowego: sposoby unikania chorób układu oddechowego, choroby bakteryjne, wirusowe i wywołane zanieczyszczeniem powietrza (angina, gruźlica, rak płuc)i ich profilaktyka.

Cele szczegółowe –

 • Dział witaminy, sole mineralne, woda: klasyfikowanie pierwiastków chemicznych na makro- i mikroelementy, omówienie znaczenia wody i soli mineralnych dla organizmu człowieka;
 • Dział budowa i rola układu pokarmowego: zapoznanie z budową i funkcjonowaniem odcinków przewodu pokarmowego, omówienie roli gruczołów współpracujących z przewodem pokarmowym;
 • Dział krwiobiegi oraz budowa i działanie serca: analizowanie drogi krwi w krwiobiegu dużym i krwiobiegu małym, poznanie budowy serca, omówienie znaczenia pracy serca dla krwiobiegu;
 • Dział budowa i rola układu oddechowego: poznanie budowy i sposobu funkcjonowania układu oddechowego;
 • Dział higiena i choroby układu oddechowego: omówienie chorób układu oddechowego, określenie wpływu dymu tytoniowego na układ oddechowy, dostrzeganie zależności między skażeniem środowiska a zachorowalnością na choroby układu oddechowego.

Konspekt

Konspekt dla klasy VI

Opracowała: mgr Katarzyna Kołodziejak

Lekcja 11 – 7 marca

Nazwa bloku programowego: Biologia

Temat : Kręgowce zmiennocieplne i stałocieplne.

Cele główne:

 • Ryby: środowisko życia ryb, przystosowania ryb do życia w wodzie, wymiana gazowa u ryb, ryby jako zwierzęta zmiennocieplne, rozmnażanie się i rozwój ryb, zróżnicowanie budowy ryb, związek między budową ryb a trybem ich życia, strategie zdobywania pokarmu przez ryby, znaczenie ryb w przyrodzie i dla człowieka, sposoby ochrony ryb;
 • Płazy: środowisko życia płazów, przystosowania płazów do życia w wodzie i na lądzie, płazy jako zwierzęta zmiennocieplne, rozmnażanie się i rozwój płazów, zróżnicowanie budowy i trybu życia płazów, charakterystyka płazów beznogich, ogoniastych i bezogonowych, gatunki płazów żyjących w Polsce, znaczenie płazów w przyrodzie i dla człowieka, sposoby ochrony płazów;
 • Ptaki: środowisko życia ptaków, cechy charakterystyczne ptaków, budowa i przystosowania ptaków do lotu, rodzaje piór i ich budowa, wymiana gazowa u ptaków, rozmnażanie i rozwój ptaków, opieka nad potomstwem, zróżnicowanie budowy zewnętrznej ptaków, związek między budową ptaków a środowiskiem ich życia, znaczenie ptaków w przyrodzie i dla człowieka, sposoby ochrony ptaków, obserwowanie czynności życiowych ptaków;
 • Ssaki: różnorodność środowisk życia ssaków, wspólne cechy budowy ssaków, skóra i jej wytwory, wymiana gazowa u ssaków, rozmnażanie i rozwój ssaków, zróżnicowanie budowy ssaków, przystosowania ssaków do życia w różnych środowiskach, znaczenie ssaków w przyrodzie i dla człowieka, główne zagrożenia dla ssaków, sposoby ochrony ssaków.

 

Cele szczegółowe – Uczeń:

 • Ryby: wykazanie zależności między budową ryb a środowiskiem ich życia, wyjaśnienie, czym jest zmiennocieplność, poznanie sposobu przeprowadzania wymiany gazowej u ryb, definiowanie tarła jako charakterystycznego sposobu rozmnażania ryb, wykazanie związku między budową ciała ryb a zajmowanym siedliskiem i trybem życia, wyjaśnienie strategii zdobywania pokarmu przez ryby, określenie znaczenia ryb w przyrodzie i dla człowieka. uzasadnienie konieczności ochrony ryb morskich i słodkowodnych;
 • Płazy: wskazanie miejsc bytowania płazów, wykazanie sposobów przystosowania się płazów do życia w wodzie i na lądzie, omówienie sposobu wymiany gazowej u płazów, wyjaśnienie, na czym polega rola skóry w wymianie gazowej płazów, omówienie sposobu rozmnażania i rozwoju płazów, omówienie zróżnicowania budowy płazów , poznanie i rozpoznawanie gatunków płazów żyjących w Polsce, omówienie znaczenia płazów w przyrodzie i dla człowieka, wskazanie głównych zagrożeń dla płazów, przedstawienie sposobów ochrony płazów;
 • Ptaki: wykazanie różnorodności środowisk życia ptaków. zdefiniowanie ptaków jako zwierząt stałocieplnych, analizowanie związku między budową ptaków a ich przystosowaniem do lotu, omówienie budowy piór, wykazanie związku między przebiegiem wymiany gazowej u ptaków a ich przystosowaniem do lotu, omówienie rozmnażania i rozwoju ptaków, wykazanie związku między budową ptaków a zajmowanymi środowiskami, omówienie znaczenia ptaków w przyrodzie i dla człowieka, uzasadnienie potrzeby ochrony ptaków;
 • Ssaki: poznanie budowy ssaków, wykazanie związku między budową skóry ssaków a pełnioną przez nią funkcją, omówienie związku między budową płuc ssaków a sprawnością wymiany gazowej, charakteryzowanie rozmnażania i rozwoju ssaków, wskazanie jedności i różnorodności wśród ssaków, zrozumienie związku między budową ssaków a środowiskiem i trybem ich życia, omówienie znaczenia ssaków w życiu i gospodarce człowieka, omówienie głównych zagrożeń dla ssaków, uzasadnienie potrzeby ochrony ssaków.