Konspekt

Konspekt dla grupy przedszkolnej

Opracowała:  mgr Gabriela Pawełek,  mgr Aleksandra Dusza

Lekcja 11 – 7 marca

Nazwa bloku programowego: Edukacja wczesnoszkolna

Temat:   Dzień Kobiet

Dziecko:

 • Umie wypowiadać się na temat treści wysłuchanego opowiadania.
 • Rozwija sprawność manualną.
 • Doskonali percepcję słuchową oraz wzrokową.
 • Rozwija umiejętność liczenia do 10.
 • Umie okazywać szacunek wobec drugiej osoby.
 • Potrafi rozwiązać zagadkę słowną.

Zajęcia dydaktyczne:

 • Powitanie- zabawy„iskierka przyjaźni”.
 • Wysłuchanie piosenki ,, Dzień kobiet”.
 • Rozmowa na temat treści piosenki.
 • Burza mózgów „Jak należy się zachować wobec kobiet”.
 • Dzieci układają z rozsypanki na tablicy datę: „8 marca – Dzień Kobiet”.
 • Zabawa ruchowa „Bądź miły dla koleżanek”.
 • Rozwiązywanie zagadek „Jakie zawody wykonują kobiety”.
 • Dopasowanie obrazków i wyrazów do danego zawodu.
 • Dopasowanie liczb do zawodów.
 • Zabawa ruchowa pt. „Układamy kwiaty dla kobiet”
 • Dzieci układają z rozrzuconych sylab wyrazy.
 • Praca plastyczna „ Kwiaty z origami”
 • Wypełniamy Karty pracy
 • Gry i zabawy na świeżym powietrzu.
 • Podsumowanie dnia.

Konspekt

Konspekt dla grupy przedszkolnej

Opracowały: mgr Aleksandra Dusza, mgr Gabriela Pawełek

Lekcja 10 – 8 lutego

Nazwa bloku programowego: Edukacja wczesnoszkolna

Temat: Walentynki

Dziecko:

 • Zna tradycje Walentynkowe, oraz wie co to jest Walentynka;
 • Potrafi rozpoznać swoje uczucia i dostrzega je u innych;
 • Umie wyrazić swoje uczucia;
 • Komunikuje się w grupie za pomocą słów, mimiki i gestów;
 • Podejmuje próby wykonywania prostych działań matematycznych;
 • Odgaduje zagadki;
 • Potrafi współpracować z rówieśnikami;

Zajęcia dydaktyczne:

 • Powitanie- zabawa iskierka przyjaźni;
 • Zabawa integracyjna „Śmieszna wędrówka”;
 • Wysłuchanie książki czytanej przez nauczyciela pt. ,,Franklin i walentynki”
 • Rozmowa na temat walentynek: poznanie historii i tradycji święta zakochanych;
 • Zabawa spostrzegawcza „Dobierz w pary”;
 • Zabawa ruchowa z wykorzystaniem serca przy piosence „Mam serduszko”;
 • Zagadki słuchowe „Kto kocha kogo? Kto kogo lubi?”;
 • Praca plastyczna- „Walentynkowe serduszko”;
 • “Gra muzyka” – zabawa ruchowa;
 • Zabawa dydaktyczna „Moje serduszko”;
 • Wysłuchanie wiersza „Walentynki”;
 • Analiza wiersza, wyjaśnienie niezrozumiałych słów;
 • Zabawa matematyczna „Policz serduszka”;
 • Praca w parach- karty pracy;
 • Dreszczyk”- masaż relaksacyjny;
 • „Piernikowe serca”- ozdabianie ciasteczek;
 • Wspólny poczęstunek;
 • Gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu;
 • Podsumowanie dnia, rozdanie dyplomów.

 

Grupa przedszkolna

Konspekt dla grupy przedszkolnej

Opracowała: Aleksandra Dusza

Lekcja 8 – 25 stycznia

Nazwa bloku programowego: Edukacja wczesnoszkolna

Temat: Bezpieczne zabawy zimą

Dziecko:

 • Uświadamia sobie niebezpieczeństwa grożące podczas zabaw w pobliżu tras
  komunikacyjnych, na zamarzniętych stawach i rzekach;
 • Umie dokonać właściwej oceny zachowań na podstawie ilustracji;
 • Odróżnia bezpieczne od niebezpiecznych miejsc do zabaw zimowych;
 • Zna zasady bezpiecznej zabawy na śniegu i lodzie;
 • Umie wypowiadać się na temat treści wysłuchanego opowiadania;
 • Rozpoznaje i nazywa wybrane sporty zimowe oraz sprzęty potrzebne do ich uprawiania;
 • Rozwiązuje zagadki o zimie;
 • Umie pokazać pantomimą różne sporty zimowe;
 • Rozwija prawność manualną.

Zajęcia dydaktyczne:

 • Powitanie- zabawa iskierka przyjaźni;
 • Zabawa integracyjna: znajdowanie podobieństw;
 • Przypomnienie i utrwalenie wiadomości o aktualnej porze roku i jej charakterystycznych cechach;
 • Zabawa słowna (burza mózgów);
 • Taniec integracyjny „Śnieżek”;
 • Zabawa kształtująca spostrzegawczość i pamięć wzrokową „Odszukaj parę”;
 • Zabawa dramowa – przedstawienie ruchem i mimiką różnych sportów zimowych;
 • Oglądanie i słuchanie treści opowiadania inspirowanego wierszem J. Wasilewskiej
  „Nowe łyżwy Adama”;
 • Analiza opowiadania, wyjaśnienie niezrozumiałych słów;
 • Zabawa ruchowa „Nasz Bałwanek jest wśród nas”;
 • Wypowiedzi na temat ilustracji przedstawiających bezpieczne i niebezpieczne zabawy na śniegu i lodzie, wyciąganie wniosków z przedstawionych zachowań;
 • Zabawa „Prawda czy fałsz?”;
 • Zimowe zabawy- praca plastyczna z wykorzystaniem pasty do zębów;
 • Gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu;
 • Podsumowanie dnia , podziękowanie za wspólną zabawę.

 

Edukacja przedszkolna

Konspekt dla grupy przedszkolnej

Opracowała: Gabriela Pawełek

Lekcja 6 – 14 grudnia

Nazwa bloku programowego : Edukacja przedszkolna

Temat: Święta tuż, tuż

Dziecko:

 • Potrafi wyrażać uczucia w różnych formach ekspresji: językowej , muzycznej, ruchowej i plastycznej;
 • Zna tradycje świąteczne;
 • Bierze aktywny udział w zajęciach;
 • Uważnie słucha poleceń;
 • Rozwija motorykę małą;
 • Rozwija umiejętności społeczne.

Zajęcia dydaktyczne:

 • Zabawa integracyjna „Wstaną i pomachają”;
 • Luźna rozmowa na temat świąt Bożego Narodzenia;
 • Wysłuchanie bajki „Skąd Święty Mikołaj bierze prezenty”;
 • Praca plastyczna „Bałwanek”;
 • Zabawa ruchowa podczas piosenek świątecznych;
 • Układanie świątecznych obrazków;
 • Praca plastyczna „Bombka”;
 • Wspólna praca plastyczna „Choinka”.

 

Grupa przedszkolna

Konspekt dla grupy przedszkolnej

Opracowała: Gabriela Pawełek

Lekcja 4 – 2 listopada

Nazwa bloku programowego: Edukacja przedszkolna

Temat: Poznajemy naszą ojczyznę

Dziecko:

 • Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej;
 • Zdobycie wiedzy na określony temat;
 • Rozbudowanie wiadomości na temat Polski;
 • Rozwijanie umiejętności współpracy;
 • Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania.

Zajęcia dydaktyczne:

 • Powitanie zabawą „Piłeczka”;
 • Zabawa integracyjna „Wstaną i pomachają”;
 • Oglądanie krótkiego filmiku „Polskie symbole narodowe”;
 • Zapoznanie się i rozmowa o symbolach narodowych;
 • Wysłuchanie hymnu narodowego;
 • Burza mózgów „Co kojarzy Ci się z Polską”;
 • Wysłuchanie piosenki „Jestem Polakiem”;
 • Zabawa ruchowa do piosenki „Jestem Polakiem”;
 • Zajęcia plastyczne „Flaga Polski”;
 • Układanie puzzli „Polska”;
 • Zajęcia plastyczne „Instrument”.

 

Edukacja przedszkolna

Konspekt dla grupy przedszkolnej

Opracowała: mgr Agnieszka Drobek

 Lekcja 4 i 5- 19 października

Nazwa bloku programowego: Edukacja przedszkolna.

 Temat: Wesołe zabawy jesienią. 

Dziecko:

 • motywowanie do udziału w życiu grupy;
 • rozbudzenie zainteresowania zmianami zachodzącymi w przyrodzie;
 • bliższe zapoznanie dzieci ze światem przyrody;
 • rozwijanie zainteresowań technicznych;
 • doskonalenie słuchu, mowy i poczucia rytmu;
 • rozwijanie wrażliwości słuchowej.

Zajęcia dydaktyczne:

 • Powitanie piosenką pt: ,,Jeż”;
 • Wysłuchanie jesiennych zagadek i przyporządkowanie obrazków pasujących do odpowiedzi;
 • Wysłuchanie wiersza ,,Wiewiórka” i ,,Zbieramy kasztany” W. Broniewskiego;
 • Wyklejanie jeżyków przy użyciu papieru, plasteliny i innych materiałów;
 • Zabawy na świeżym powietrzu.

 

Edukacja przedszkolna

Konspekt dla grupy przedszkolnej

Opracował: mgr Maciej Chojecki

Lekcja 2 – 5 października

Nazwa bloku programowego: Edukacja przedszkolna

Temat: Kolory jesieni

Dziecko potrafi:

 • Rozwijać umiejętność współpracy w grupie;
 • Rozwijać zdolność pracy w procesie tworzenia wspólnego projektu plastycznego;
 • Stosować zwroty grzecznościowe;
 • Namalować jesienny krajobraz;
 • Wyszczególnić podstawowe kolory jesieni;
 • Zaśpiewać piosenkę „ W przedszkolu ”;
 • Właściwie trzymać pędzel;
 • Uważnie wysłuchać wiersz;
 • Rozpoznawać kolory.

Zajęcia dydaktyczne:

 • Powitanie piosenką pt. „Witaj jak się masz”;
 • Autoprezentacja – nauka otwartego komunikowania, utrwalenie imion kolegów i koleżanek;
 • Utrwalenie piosenki „Jestem sobie przedszkolaczek”;
 • Zabawa integracyjno ruchowa pt.„ Kolory”;
 • Zabawa plastyczna „Jesień” – rysowanie, malowanie jesiennego sadu;
 • Nauka piosenki pt.„ W przedszkolu”;
 • Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu;
 • Zagadki – rozpoznawanie kształtów przedmiotów dotykiem;
 • Zabawa – „Czarodziejskie szkatułki”;
 • Wysłuchanie w skupieniu wiersza – J.Tuwim pt „ Okulary”;
 • Rozmowa na temat kolorów jesieni.

 

Grupa przedszkolna

KONSPEKT DLA GRUPY PRZEDSZKOLNEJ

OPRACOWAŁ : mgr Maciej Chojecki

Lekcja 1 – 21 września

Nazwa bloku programowego: Edukacja przedszkolna

Temat: Poznajemy części ciała

Dziecko potrafi:

 • Rozwijać umięjetność współpracy ,autoprezentacji , zdolność nawiązywania kontaktów z rówieśnikami;
 • Stosować zwroty grzecznościowe;
 • Narysować swój wizerunek;
 • Wyszczególnić części ciała;
 • Zaśpiewać piosenkę “Jestem sobie przedszkolaczek”;
 • Właściwie trzymać kredkę i pędzel;
 • Uważnie wysłuchać wiersza;
 • Rozpoznać kolory.

Zajęcia dydaktyczne:

 • Powitanie piosenka pt.” Witaj jak się masz”;
 • Autoprezentacja/ nauka otwartego komunikowania o sobie i swojej rodzinie;
 • Zabawa integracyjno-ruchowa “Ludzie do ludzi”;
 • Zabawa plastyczna “Mój wizerunek”;
 • Nauka piosenki pt.”Jestem sobie przedszkolaczek”;
 • Zabawy na świeżym powietrzu;
 • Zagadki dotykowe;
 • Wysłuchanie wiersza M. Konopnickiej – “Jesień”
 • Rozmowa na temat kolorów jesieni.