Konspekt

Konspekt dla klasy VI, VII

Opracowała:  mgr  Dorota Górska

Lekcja 1 – 7 marca 

Nazwa bloku programowego: Matematyka

Temat : Zastosowanie działań na ułamkach zwykłych i dziesiętnych

Cele główne

  • Utrwalenie wiadomości o ułamkach zwykłych i dziesiętnych
  • Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia i stosowania wiedzy w praktyce

Cele szczegółowe  Uczeń :

  • Wykonuje podstawowe działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych
  • Zamienia ułamek niewłaściwy na liczbę mieszaną i odwrotnie
  • Zna i stosuje zasadę zamiany ułamków zwykłych na dziesiętne i odwrotnie
  • Potrafi porównać ułamek zwykły z ułamkiem dziesiętnym
  • Rozwiązuje zadania praktyczne