Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY I- III
OPRACOWAŁA: mgr Izabela Bielińska

LEKCJA 3 – 246 Października  2020

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO Edukacja wczesnoszkolna. Baśnie, bajki, bajeczki

Temat 1 : Pojęcie baśni i jej cechy. Hans Christian Andersen

Cele główne: Uczeń:

 • Potrafi wyjaśnić pojęcie baśni
 • Wie kim był Hans Christian Andersen

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Zna baśnie Hansa Christina Andersena
 • Potrafi pracować z tekstem
 • Zna cechy baśni i potrafi jej wymienić
 • Wie co oznacza powiedzenie “nieśmiertelny poeta”

Temat 2 :  Omawiamy fragmenty baśni Hansa Christiana Andersena

Cele główne:

 • Uczeń potrafi wskazać bohaterów w baśni

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi wskazać przesłanie baśni
 • Umie odróżnić elementy prawdziwe od fantastycznych
 • Potrafi zbudować przebieg wydarzeń

Konspekt edukacja przyrodnicza

KONSPEKT DLA KLAS I, II, III

OPRACOWAŁA: mgr Marta Walczak

Lekcja 3 – 24 października 2020

Nazwa bloku programowego: Kształcenie zintegrowane. Edukacja przyrodnicza.

Temat:  Omówienie budowy rośliny na przykładzie  pomidora oraz budowa ziemniaka, wprowadzenie terminu bulwa.

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów podstawowymi pojęciami dotyczącymi budowy rośliny;
 • Zapoznanie się z funkcjami, jakie pełnią elementy rośliny;
 • Utrwalenie pojęć owoc i warzywo;
 • Zapoznanie ze sposobem wzrostu roślin;
 • Próby rozpoznania w jaki sposób rosną konkretne owoce i warzywa.

Cele szczegółowe: Uczeń potrafi:

 • Opisać budowę roślin;
 • Wyjaśnić jaką funkcję pełnią poszczególne elementy rośliny;
 • Wyjaśnić różnicę między owocem i warzywem;
 • Wymienić min. 3 owoce i 3 warzywa;
 • Wyjaśnić w jaki sposób rośliny rosną;
 • Rozpoznać gdzie wzrastają konkretne owoce i warzywa.

 

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY I- III
OPRACOWAŁA: mgr Izabela Bielińska

LEKCJA 3 – 246 Października  2020

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO Edukacja wczesnoszkolna. Baśnie, bajki, bajeczki

Temat 1 : Pojęcie baśni i jej cechy. Hans Christian Andersen

Cele główne: Uczeń:

 • Potrafi wyjaśnić pojęcie baśni
 • Wie kim był Hans Christian Andersen

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Zna baśnie Hansa Christina Andersena
 • Potrafi pracować z tekstem
 • Zna cechy baśni i potrafi jej wymienić
 • Wie co oznacza powiedzenie “nieśmiertelny poeta”

Temat 2 :  Fragmenty baśni Hansa Christiana Andersena

Cele główne:

 • Uczeń potrafi wskazać bohaterów w baśni

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi wskazać przesłanie baśni
 • Umie odróżnić elementy prawdziwe od fantastycznych
 • Potrafi zbudować przebieg wydarzeń

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY I- III
OPRACOWAŁA: mgr Izabela Bielińska

LEKCJA 2 – 10 Października  2020

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO Edukacja wczesnoszkolna. Kącik przypomnień

Temat 1 : Przypomnienie wiadomości o częściach mowy.

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;
 • Umiejętność wskazania rzeczownika w zdaniu

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi odróżnić rzeczownik od czasownika
 • Wie na jakie pytanie odpowiada
 • Wie, co określa
 • Potrafi w tekście wskazać określoną część mowy

Temat 2 : Mazury. Zielone Płuca Polski

Cele główne:

 • Uczeń potrafi wyjaśnić gdzie leżą Mazury
 • Umie pracować z tekstem

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Zna pojęcie Pojezierze Mazurskie
 • Umie czym jest Kraina Tysiąca Jezior
 • Zna nazwy jezior w Polsce
 • Potrafi wyjaśnić pojęcie Perła Mazur

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY I, II, III
OPRACOWAŁA: mgr Izabela Bielińska

LEKCJA 1 – 19 WRZEŚNIA 2020

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGOJęzyk polski

Temat 1 : Cechy legendy. Polskie symbole narodowe

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;

Cele szczegółowe:

 • Wskazanie cech charakterystycznych legendy
 • Uczeń potrafi określić czym jest legenda
 • Zna symbole narodowe Polski i potrafi je wymienić

Temat 2 Legenda o Białym Orle

Cele główne:

 • Uczeń potrafi pracować z tekstem

Cele szczegółowe:

 • Umie wskazać zależność pomiędzy godłem Polski a orłem białym z legendy
 • Zna stolicę Polski
 • Wie kto założył Gniezno ?

 

Matematyka

Konspekt dla klasy I ,II, III

Opracowała: mgr Dorota Górska

Lekcja 1 – 30 maja

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100

Cele ogólne:

 • Utrwalenie wiadomości na temat liczb dwucyfrowych;
 • Doskonalenie umiejętności uzupełniania treści w zadaniach tekstowych, poprawnego zapisywania działań matematycznych i odpowiedzi.

 

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Potrafi obliczać sumy i różnice w zakresie 100;
 • Porównuje i porządkuje liczby w zakresie 100;
 • Czyta ze zrozumieniem treść zadania;
 • Bierze aktywny udział w zajęciach;
 • Współpracuje z zespołem i przestrzega zasad rywalizacji.

Nauczanie zintegrowane

Konspekt dla klasy I, II, III

Opracowała : mgr Marta Walczak

Lekcja 14 –30 maja

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane  .

Temat 1: W drogę! Wakacje tuż, tuż.

Cele ogólne:

 • Wyjaśnienie jak należy się przygotować do podróży;
 • Wyjaśnienie dlaczego wakacje są ważne i potrzebne;
 • Próby opracowania sposobów przygotowania się do podróży;
 • Zapoznanie z tekstem dotyczącym wakacji.

Cele szczegółowe: 

Uczeń :

 • Potrafi wyjaśnić jak należy przygotować się do podróży;
 • Potrafi odpowiedzieć na pytania dlaczego wakacje są ważne;
 • Potrafi opisać swój własny sposób przygotowania się do podróży;
 • Potrafi swobodnie się wypowiadać na zadany temat;
 • Potrafi odpowiedzieć na pytania do tekstu;
 • Przestrzega zasad kulturalnej dyskusji.

Temat 2: Wysyłamy listy i kartki pocztowe.

Cele ogólne:

 • Zapoznanie z tekstem dotyczącym sposobu pisania i adresowania;
 • Wyjaśnienie skrótów w zapisie adresu;
 • Wyjaśnienie, dlaczego należy pisać kartki i listy;
 • Praca plastyczna- Moja widokówka.

Cele szczegółowe: 

Uczeń :

 • Potrafi wysłuchać uważnie czytany tekst;
 • Potrafi odpowiedzieć na pytania do tekstu;
 • Potrafi wyjaśnić, dlaczego piszemy listy;
 • Potrafi wyjaśnić, co oznaczają skróty w zapisie adresu;
 • Wykona pracę plastyczną pt. Moja widokówka.

Konspekt

Konspekt dla klasy I i II

Opracowała : mgr Marta Walczak

Lekcja 12 –2 maja

Nazwa bloku programowego Nauczanie zintegrowane  .

Temat 1: 1 Maja- dlaczego obchodzimy i co symbolizuje, to święto

Cele ogólne:

 • Wyjaśnienie znaczenia Święta Pracy;
 • Wyjaśnienie dlaczego jest ono ważne;
 • Próby opracowania sposobów obchodzenia 1 maja;
 • Zapoznanie z tekstem dotyczącym Święta Pracy.

Cele szczegółowe:  Uczeń potrafi :

 • Wyjaśnić czym jest Święto Pracy;
 • Odpowiedzieć na pytania dotyczące 1 maja;
 • Opisać swój własny sposób obchodów Święta Pracy;
 • Wyjaśnić, dlaczego to Święto jest ważne;
 • Swobodnie się wypowiadać na zadany temat;
 • Odpowiedzieć na pytania do tekstu;
 • Przestrzegać zasad kulturalnej dyskusji.

 

 

 

Konspekt

Konspekt  dla klasy II

Opracowała: mgr Marta Walczak

Lekcja 17 – 7 marca

Nazwa bloku programowego: Edukacja wczesnoszkolna

Temat 1:  Powtórzenie wiadomości z zasad pisowni wyrazów z końcówką –ówka oraz wyrazów rozpoczynających się na usprawdzian.

Cele główne:

 • Powtórzenie wiadomości;
 • Usystematyzowanie wiadomości;
 • Utrwalenie poprawności ortograficznej zapisywanych wyrazów

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Potrafi wyjaśnić zasady pisowni omawianych wyrazów;
 • Zna zasady poprawnej pisowni;
 • Potrafi poprawnie zapisać zadane wyrazy.

Temat 2: W marcu jak w garncu, praca z tekstem.

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z tekstem W marcu jak w garncu;
 • Wyjaśnienie słów, których dzieci nie rozumieją;
 • Zapoznanie się z cechami przedwiośnia;
 • Wyjaśnienie dlaczego po zimie przychodzi wiosna.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Potrafi odpowiedzieć na pytania do omawianego tekstu;
 • Potrafi wyjaśnić czym jest przedwiośnie;
 • Wie dlaczego po zimie przychodzi wiosna.

Temat 3 : Wiem, co jem,wpływ  jedzenia na nasze zdrowie.

Cele główne, wyjaśnienie

 • Podstawowych terminów;
 • Co jest najważniejsze w diecie młodych ludzi;
 •  Czym jest piramida zdrowia; ?

Cele szczegółowe, uczeń potrafi wyjaśnić

 •  Podstawowe terminy z zakresu dietetyki;
 • Najważniejsze  elementy w diecie młodego człowieka;
 • Czym jest jest piramida zdrowia ?

Temat 4 : Rodzaje rzeczowników.

Cele główne:

 • Wyjaśnienie czym są rodzaje rzeczowników;
 • Wyjaśnienie jak określamy rodzaj rzeczownika;
 • Próby określania rodzajów rzeczowników.

Cele szczegółowe, uczeń potrafi 

 • Wyjaśnić czym są rodzaje rzeczowników;
 • Określić rodzaj rzeczownika.

 

 

 

 

 

 

 

 

Konspekt

Konspekt dla klasy III
Opracowała: mgr Agnieszka Drobek
LEKCJA 12 – 7 MARCA
Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane.
Temat 1: Dziedzictwo Świętej Kingi.

Cele ogólne:

 • Rozwijanie świadomości językowych.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Potrafi wskazać cechy legendy
 • Wskazuje na mapie Polski miejsce, o którym mowa w tekście;
  Poznaje znaczenie trudnych słów w legendzie.

Temat 2: ,,Ż” wymienne na ,,g”.

Cele ogólne:

 • Rozwijanie kompetencji językowych.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Poznaje regułę ortograficzną dotyczącą wymiany ,,ż” na ,,g”;
 • Umie odnaleźć w tekście słowa z ,,ż”;
 • Do wyrazów z ,,ż” dobiera wyrazy potwierdzające pisownię.

Temat 3: Uczymy się budować zdania rozwinięte.

Cele ogólne:

 • Rozwijanie kompetencji językowych.

Cele szczegółowe: 

 • Umiejętność układania zdań z rozsypanek wyrazowych;
 • Potrafi tworzyć własne zdania pasujące do ilustracji;
 • Zwraca uwagę, by utworzone zdania zawierały jak najwięcej szczegółowych informacji;

Temat 4: Utrwalenie wiadomości o rzeczowniku i czasowniku.

Cele ogólne:

 • Poznawanie podstawowych pojęć językowych;
 • Budowanie świadomości językowej.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Zna pytania  rzeczownika i czasownika
 • Potrafi wskazać w zdaniach rzeczowniki i czasowniki;
 • Potrafi określić rodzaj i liczbę rzeczownika;
 • Umie wskazać osobę i czas podanych czasowników;
 • Potrafi odmienić czasownik przez osoby