Konspekt

Konspekt dla klasy I ,II,III

Opracowała : Irena Bielawska – Khali

Lekcja 2-24 października

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat : Modlitwa-Rozmowa z Bogiem. Modlimy się na różańcu.

 Cele ogólne:

 • Wyjaśnienie pojęcia “modlitwa”;
 • Poznanie i utrwalanie modlitw;
 • Wprowadzenie pojęcia “modlitwa różańcowa”;
 • Budzenie pragnienia modlitwy.

Konspekt

Opracowała : Irena Bielawska-Khali

Lekcja 1 – 19 września

Nazwa bloku programowego : Religia.

Temat : Poznanie się. Stuk puk. Na czynienie dobra przyszedł czas.

Cele ogólne:

 • Wzajemne poznanie się uczestników;
 • Ustalenie zasad współpracy;
 • Przekazanie prawdy popartej uczynkami;
 • Kształtowanie podstawy czynienia dobra w codziennym życiu;
 • Uwrażliwienie na troskę o drugiego człowieka.

Cele szczegółowe:  Uczeń :

 • Potrafi w kilku zdaniach opowiedzieć o sobie – jak ma na imię, gdzie mieszka, czym się interesuje;
 • Zna zasady współpracy w klasie.

Konspekt

Konspekt dla klasy I i II

Opracowała :   Irena Bielawska-Khali

Lekcja 12-  2 MAJA

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat : Spotykam Jezusa w Eucharystii .

Cele ogólne:

 • Kształtowanie świadomosci,że już teraz uczestnicząc w Eucharysti ,oczekuję na pełne spotkanie z Panem Jezusem.

Cele szczegółowe:  Uczeń :

 • Umie wyjaśnić ,co oznacza Eucharystia .
 • Potrafi wskazać , jak należy przygotować się do uczestnictwa we Mszy Świętej.
 • Wie , że Eucharystia jest sakramentem jedności i miłości zbawczej.

Konspekt

Konspekt dla klasy I

Opracowała : Irena Bielawska-Khali

Lekcja 10-  7 Marca

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat : Okres Wielkiego Postu

Cele ogólne:

 • Zrozumienie sensu i znaczenia   Wielkiego Postu

Cele szczegółowe, uczeń :

 • Wie ,co to jest Wielki Post i w jakim trwa czasie.
 • Rozumie jak zwalczać zło

Konspekt

Konspekt dla klasy I

Opracowała : Irena Bielawska-Khali

Lekcja 10-  8 Lutego

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat : Jezus Naszym Nauczycielem.

Cele ogólne:

 • Przybliżenie dzieciom osobę Jezusa jako Nauczyciela wszystkich dzieci Bożych.
 • Budzenie gotowości do słuchania Jezusa, Jego  nauki.

Cele szczegółowe:  Uczeń :

 • Potrafi opowiedzieć swoimi słowami treść Pisma Świętego.
 • Wie kim jest Nauczyciel i kto  posłał Pana Jezusa.
 • Wie kogo nauczał Jezus.

Konspekt

Konspekt dla klasy I

Opracowała : Irena Bielawska-Khali

Lekcja 9 – 1 Lutego

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat : Jezus Światłem ludzi.

Cele ogólne:

 • Ukazanie Jezusa jako tego,który prowadzi ludzi doBoga Ojca

Cele szczegółowe:  Uczeń :

 • Uczeń powinien znać :
 • Treść biblijną ;
 • Datę i nazwę Święta Ofiarowania Pańskiego;
 • Uczeń powinien wiedzieć ,że Pana Jezusa nazywamy światłością świata;
 • Powinien wiedzieć , że każdy chrześcijanin ma ukazywać innym Pana Jezusa jako światłość świata oraz sam być światłem Bożym w środowisku,w którym żyje .

Religia

Konspekt dla klasy I

Opracowała : Irena Bielawska – Khali

Lekcja 8 – 25 Stycznia

Nazwa bloku programowego: Religia

Temat: Jezus Światłem ludzi.

Cele ogólne:

 • Ukazanie Jezusa jako tego,który prowadzi ludzi do Boga Ojca.

Cele szczegółowe – Uczeń :

 • Zna treść biblijną;
 • Wie jaka jest data Święta Ofiarowania Pańskiego;
 • Rozumie, że Pana Jezusa nazywamy światłością świata;
 • Powinien wiedzieć, że każdy Chrześcijanin ma ukazywać innym Pana Jezusa jako światłość świata oraz sam być światłem Bożym w środowisku w którym żyje.

Religia

Konspekt dla klasy I ,II, III

Opracowała : Irena Bielawska- Khali

Lekcja 7 – 14 grudnia

Nazwa bloku programowego Religia

Temat : Święta to nie tylko prezenty.

Cele ogólne:

 • Zapoznanie uczniów z pojęciem Świąt Bożego Narodzenia.

Cele szczegółowe: 

Uczeń :

 • Potrafi opowiedzieć o najważniejszych faktach towarzyszących narodzinom Jezusa;
 • Wyjaśnia pojęcie Świąt Bożego Narodzenia;
 • Wymienia i objaśnia symbole Bożego Narodzenia.

Religia

Konspekt dla klasy I

Opracowała: Irena Khali

Lekcja 5 – 16 listopada

Nazwa bloku programowego: Religia

Temat: Bóg posyła do nas Jezusa.

Cele ogólne:

 • Uświadomienie roli Adwentu w życiu człowieka i aktywnego przeżywania go.

Cele szczegółowe: 

Uczeń :

 • Wie co to jest Adwent;
 • Zna symbole Adwentu;
 • Zna znaczenie okresu Adwentu.

Religia

Konspekt dla klasy I

Opracowała : Irena Bielawska- Khali

Lekcja 4 – 2 listopada

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat :Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny

Cele ogólne:

 • Modlitwa za zmarłych;
 • Uwrażliwienie uczniów na charakter i powagę dnia 1 listopada.

Cele szczegółowe: 

Uczeń :

 • Wie kto to są Święci;
 • Zna symbole pamięci;
 • Zna zasady zachowania się na cmentarzu.