Konspekt

Konspekt dla klasy I ,II,III

Opracowała : Irena Bielawska – Khali

Lekcja 2-24 października

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat : Modlitwa-Rozmowa z Bogiem. Modlimy się na różańcu.

 Cele ogólne:

 • Wyjaśnienie pojęcia “modlitwa”;
 • Poznanie i utrwalanie modlitw;
 • Wprowadzenie pojęcia “modlitwa różańcowa”;
 • Budzenie pragnienia modlitwy.

Konspekt

Opracowała : Irena Bielawska-Khali

Lekcja 1 – 19 września

Nazwa bloku programowego : Religia.

Temat : Poznanie się. Stuk puk. Na czynienie dobra przyszedł czas.

Cele ogólne:

 • Wzajemne poznanie się uczestników;
 • Ustalenie zasad współpracy;
 • Przekazanie prawdy popartej uczynkami;
 • Kształtowanie podstawy czynienia dobra w codziennym życiu;
 • Uwrażliwienie na troskę o drugiego człowieka.

Cele szczegółowe:  Uczeń :

 • Potrafi w kilku zdaniach opowiedzieć o sobie – jak ma na imię, gdzie mieszka, czym się interesuje;
 • Zna zasady współpracy w klasie.

Konspekt

Konspekt dla klasy I i II

Opracowała :   Irena Bielawska-Khali

Lekcja 12-  2 MAJA

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat : Spotykam Jezusa w Eucharystii .

Cele ogólne:

 • Kształtowanie świadomosci,że już teraz uczestnicząc w Eucharysti ,oczekuję na pełne spotkanie z Panem Jezusem.

Cele szczegółowe:  Uczeń :

 • Umie wyjaśnić ,co oznacza Eucharystia .
 • Potrafi wskazać , jak należy przygotować się do uczestnictwa we Mszy Świętej.
 • Wie , że Eucharystia jest sakramentem jedności i miłości zbawczej.

Konspekt

Konspekt dla klasy II 

Opracowała :   Irena Bielawska-Khali

Lekcja 11-  7 Marca

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat : Wielki Post. Sakrament pokuty i pojednania

Cele ogólne:

 • Zrozumienie sensu Wielkiego Postu.
 • Rola Wielkiego Postu
 • Zachęcanie uczniów do kształtowania dobrych postaw wobec bliznich i Pana Boga.

Cele szczegółowe, uczeń zna znaczenie 

 • Wielkiego  Postu .
 •  Spowiedzi  jako sakramentu koniecznego  do życia w zgodzie z samym sobą, bliźnimi i Bogiem.
 •  Koloru fioletowego jako liturgicznego

Konspekt

Konspekt dla klasy II i  III

Opracowała :  mgr Irena Bielawska-Khali

Lekcja 10-  8 Lutego

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat :  Dobro i zło

Cele ogólne:

 • Kształtowanie u dzieci wrażliwości na wewnętrzny głos Pana Boga i zdolność odróżniania dobra od zła.

Cele szczegółowe:  Uczeń :

 • Potrafi odróżnić dobro od zła
 • Potrafi podać przykłady z życia wskazując na zachowania dobre i złe
 • Wie ,że Pan Bóg mówi do niego w sumieniu.

Konspekt

Konspekt dla klasy II

Opracowała : Irena Bielawska-Khali

Lekcja 9-  1 Lutego

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat : Pan Jezus  wybiera Apostołów

Cele ogólne:

 • Ukształtowanie świadomości bycia uczniem i przyjacielem Jezusa.

Cele szczegółowe:  Uczeń :

 • Opowiada swoimi słowami o powołaniu pierwszych Apostołów
 • Wie ,że jest uczniem Jezusa
 • Ocenia jakie zachowanie przystoi uczniom Jezusa,a jakie nie

Religia

Konspekt dla klasy II i III

Opracowała : Irena Bielawska-Khali

Lekcja 8  –25 Stycznia

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat : Pan Jezus  wybiera Apostołów

Cele ogólne:

 • Ukształtowanie świadomości bycia uczniem i przyjacielem Jezusa.

Cele szczegółowe – Uczeń :

 • Opowiada swoimi słowami o powołaniu pierwszych Apostołów;
 • Wie, że jest uczniem Jezusa;
 • Ocenia jakie zachowanie przystoi uczniom Jezusa, a jakie nie.

Religia

Konspekt dla klasy I ,II, III

Opracowała : Irena Bielawska- Khali

Lekcja 7 – 14 grudnia

Nazwa bloku programowego Religia

Temat : Święta to nie tylko prezenty.

Cele ogólne:

 • Zapoznanie uczniów z pojęciem Świąt Bożego Narodzenia.

Cele szczegółowe: 

Uczeń :

 • Potrafi opowiedzieć o najważniejszych faktach towarzyszących narodzinom Jezusa;
 • Wyjaśnia pojęcie Świąt Bożego Narodzenia;
 • Wymienia i objaśnia symbole Bożego Narodzenia.

Religia

Konspekt dla klasy II i III

Opracowała : Irena Bielawska – Khali

Lekcja 5 –16 listopada

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat: Potop.

 Cele ogólne:

 • Poznanie miejsc spotkań bliskości Boga;
 • Budzenie potrzeby systematycznego spotkania z Bogiem jak z prawdziwym Przyjacielem.

Cele szczegółowe: 

Uczeń :

 • Wie, że w namiocie spotkania znajduje się Arka Przymierza;
 • Wie dlaczego Pan Bóg ukarał ludzi potopem;
 • Rozumie dlaczego Noe został ocalony.

Religia

Konspekt dla klasy II i III

Opracowała : Irena Bielawska – Khali

Lekcja 4 –2-listopada

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat: Kain i Abel .

 Cele ogólne:

 • Przybliżenie biblijnej historii Kaina i Abla;
 • Ukazanie ludzkiego zła i zazdrości wśród ludzi.

Cele szczegółowe: 

Uczeń :

 • Uczeń opowiada historię Kaina i Abla;
 • Uczeń rozumie co  spowodowała ludzka  zazdrość;
 • Uczeń wymienia 7 grzechów głównych.