Religia

Konspekt dla klasy VI i VII

Opracowała: Irena Khali

Lekcja 3 – 2 listopada

Nazwa bloku programowego: Religia

Temat: Czym jest wiara?

Cele ogólne:

 • Interpretacje  wybranych  fragmentów w piśmie  świętym dotyczących wiary;
 • Omówienie cech wiary;
 • Ukazanie wiary w Boga i człowieka.

 

Cele szczegółowe: 

Uczeń :

 • Wie że wiara jest darem Boga dla człowieka;
 • Potrafi wyjaśnić czym jest podstawa ufności;
 • Prosi Boga o dar żywej wiary.

 

Religia

Konspekt dla klasy VII

Opracowała: Irena Bielawska-Khali

Lekcja 1 – 5 Pazdziernika

Nazwa bloku programowego: Religia

Temat 1 i 2: Poznajemy się. Dlaczego chodzę na religię?

Cele ogólne:

 • Wzajemne poznanie się uczestników;
 • Utrwalenie imion uczestników;
 • Zintegrowanie grupy;
 • Ustalenie zasad współpracy;
 • Szacunek dla poglądów innych.

Cele szczegółowe:  Uczeń :

 • Wierzy  w obecność Boga;
 • Uczeń, wie co znaczy wolny wybór.

Religia

KONSPEKT DLA KLASY VII

OPRACOWAŁA: Irena Bielawska

Lekcja 2 – 21 września

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat: Lekcja organizacyjna

Cele ogólne:

 • Zapoznanie się z uczniami, nawiązanie interakcji.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Zna swoje otoczenie;
 • Poznaje imiona kolegów i koleżanek z klasy.