PPT Barna Polen

www.pptbarnapolen.pl

PPT Barna Polen  –  Poradnia Psychologiczno-  Pedagogiczna org nr 923337253 

 • Główny oddział Rolfsbuktveien 19, 1364 Fornebu
 • Współpraca z dyrekcją Poradni Psychologiczno- Pedagogiczną nr 7 z Gdańska
 1. Współpraca z poradnią ma na celu  udzielanie szeroko rozumianej pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym logopedycznej dla uczniów Szkoły Foreningen “Barna Polen” Polskiej Sobotniej Szkoły im. Jana Brzechwy w Moss, w Drammen i Oslo oraz dzieci  z zewnątrz zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 1 lutego 2013 roku w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych (Dz.U. z dnia 13 lutego 2013 roku z późn. zmn.), a także do wykonywania innych działań w trosce o dobro dziecka w oparciu o zapisy Statutu Poradni
 2. Oddział Poradni PPT , który znajduje się Norwegii również świadczy usługi psychologiczno- pedagogiczne ( opinie, wspomaganie rodziny, terapie dla dzieci i dorosłych)

Pracownicy PTT w Norwegii

 1. mgr Dorota Bródka – Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Humanistyczno – Społecznego SWPS w Poznaniu, na kierunku Psychologia Kliniczna. Terapeutka Gestalt- Wielkopolska Szkoła Psychoterapii Gestalt, terapeutka uzależnień – Szkoła Terapeutów Uzależnień Care w Broku. Pracuję w nurcie humanistycznym, po polsku i angielsku prowadząc:
 • Diagnozę psychologiczna w oparciu o wystandaryzowane narzędzia diagnostyczne oraz obserwację
 • Psychoterapię indywidualną: zaburzenia: nastroju, lękowe, psychosomatyczne, psychiczne; depresja, trudności w relacjach
 • Pomoc psychologiczną dla dzieci, młodzieży, rodziców (partnerów)
 • Interwencje w kryzysie: życiowym, emocjonalnym, w związku,
 • Sesje mediacyjne
 • Sesje coachingowe

Dodatkowe kwalifikacje:

  • Mediator – Polskie Centrum Mediacji
  • Certyfikowany coach ACSTH

2.  mgr Izabela Bielińska – Pedagog,   Absolwentka Szkoły Wyższej Ateneum w Gdańsku na kierunku pedagogika resocjalizacyjna. Posiadane kwalifikacje dają prawo do pracy w instytucjach poradniczo – resocjalizacyjnych (ośrodkach diagnostycznych, poradniach, szkołach jako terapeuta oraz pedagog szkolny.  Specjalizuję się w pracy z dziećmi z ADHD, z zaburzeniami emocji oraz z ryzyka dysleksji.

Doświadczenie zawodowe:

 • Nauczyciel w klasie integracyjnej  w Szkole Podstawowa nr 60- 2007-2008 ( praca z dziećmi z zaburzeniami zachowania i emocji)
 • Wolontariusz w Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom z Nadpobudliwością Psychoruchową i Ich Rodzinom POMOST 2008 – 2009
 • Nauczyciel i dyrektor w placówkach polonijnych 2010 do chwili obecnej

Ukończone kursy

 • Praca z dzieckiem emigrantem – metody pracy z dziećmi z zaburzeniami zachowania ( ADHD) 4 grudzień 2011 – Bauman Consulting
 • Profilaktyka dysleksji w praktyce. Ćwiczenia stymulujące rozwój funkcji słuchowych.