Zarząd szkoły – Skolestyret

Przewodniczący zarządu: Tomasz Bieliński

Dyrektor szkoły :

mgr Izabela Bielińska- koordynator Erasmus +rezultaty pracy intelektualnej 01 Program doskonalenia zawodowego nauczycieli polonijnych)

Wicedyrektor:

mgr Marta Walczak – koordynator Erasmus +( rezultaty pracy intelektualnej 02 Kursy e-learningowe)

z/ ca mgr Janusz Dziewiątkowski – koordynator projektu nauczanie domowe (odpowiedzialny za egzaminy zewnętrzne)

mgr Aleksandra Podejko – koordynator projektów międzynarodowych, d.s dydaktycznych, Erasmus + (rezultaty pracy intelektualnej 03 Pakiet metodyczny nauczyciela polonijnego)

inż, mgr Radosław Podejko – administrator strony

mgr Kamil Narel – kierownik kantyny szkolnej 


Przewodnicząca Rady Rodziców  Dorota Czulak, dorota.czulak@gmail.com

Z-ca przewodniczącej Rady Rodziców :  Magdalena Tymińska magdalenaf65@gmail.com

Członkowie Rady Rodziców :

  • Katarzyna Ødgren
  • Renata Zielińska 
  • Magdalena Stawarz